Arbetsbock

Den här bocken fungerar bra i många sammanhang. En lös bordsskiva och två bockar blir ett stort och bra extrabord för olika aktiviteter – ritbord, bord för sömnad och tillklippning, matbord för många gäster, arbetsbänk i hobbyverkstan.

VARAANTAL
Träskruv 5,0x60 TFT C4 100 st
Trall impregnerad NTR AB 28x120 G4-3 5 m
Trälim utomhus 1 l

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på denna bock finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.