Båtbockar 2

Vanliga 4,5 – 5 m långa plastbåtar brukar man vända på. Skrovet mår bra av att komma upp en bit över mark på ett par kraftiga avlånga bockar. Då kommer man också lätt åt att svepa en presenning runt skrovet och surra fast den runt om.

VARAANTAL
Trall impregnerad NTR AB 34x145 9 m
Impregnerad regel 45x145 2 m
Trådspik VFZ 75x2,8 50 st

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på denna bock finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.