Båtbockar 3

För att tillverka en båtvagga av trä till en större och tyngre båt krävs kraftiga virkesdimensioner och en kombination av spik- och skruvförband med genomgående bultar/brickor/muttrar. Diagonalstyrka erhålls med tvärslåar i kryss. En fördel är om stödplattorna mot skrovet är inställbara metallbeslag. De kan då fällas åt sidan när skrovet ska bottenmålas.

VARAANTAL
Bult delgängad 10x1204 St
Mutter M104 st
Bricka M104 st
Trådspik VFZ 75x2,825 st
Impregnerad regel 45x1205 m
Impregnerad regel 45x12014 m
Impregnerad regel 45x170 C142 m
Impregnerad regel 45x12018 m

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på denna bock finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.