Båtbockar 3

För att tillverka en båtvagga av trä till en större och tyngre båt krävs kraftiga virkesdimensioner och en kombination av spik- och skruvförband med genomgående bultar/brickor/muttrar. Diagonalstyrka erhålls med tvärslåar i kryss. En fördel är om stödplattorna mot skrovet är inställbara metallbeslag. De kan då fällas åt sidan när skrovet ska bottenmålas.

VARAANTAL
Bricka M10 4 st
Mutter M10 4 st
Bult delgängad 10x120 4 st
Trall impregnerad NTR AB 22x95 2 m
Impregnerad regel 45x120 18 m
Impregnerad regel 45x120 5 m
Impregnerad regel 45x120 14 m
Trådspik VFZ 75x2,8 25 st

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på denna bock finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.