Altan 2500X4000 Med Steg

Bygg en enkel och men dock så stilig altan med steg runt om. Du anlägger den enkelt med betongplattor som stöd för bottenramen. Den fina trappan runt om ger altanen ett luftigt och lätt intryck. konstruktionen inbjuder dig och dina gäster att sätta sig ner njuta. Du bygger altanen på en helg.

Här kan du ladda ner byggbeskrivningen i utskriftformat eller för att använda offline i mobil eller surfplatta.
VARAANTAL
Träskruv 6,0x100 TFT FZB C1 100 st
Fransk Träskruv 10,0x100 C3 6 st
Trall impregnerad NTR AB 22x95 150 m
Impregnerad regel 45x145 68 m
Betongplatta Grå 350x350x50 24 st
Hålplatta 80x240x2,0 19 st

Grund med betongplattor

Altanens bärlinor vilar på betongplattor. Gräv bort eventuell lerjord och fyll på med ett bärlager av grus.
Jämna ut och väg in betongplattorna i våg. Klipp till och lägg ut en bit underlagspapp på betongplattorna, så inte bärlinorna vilar direkt mot plattan.

Ramverk 1

Såga till och placera ut bärlinorna (Impr. regel NTR AB 45x145) i första ramverket.
Gersåga det yttre hörnen två hörnen på altankonstruktionen. Avväg reglarna noga med ett långt vattenpass. Använd eventuellt distansbrickor för att förbättra inpassningen av bärlinorna. Skruva ihop konstruktionen med Träskruv för utomhus (ca 100 mm lång) med en korrosionsbeständighet i minst C3-klass.

Stödregeln (bärlinan) mot husväggen fästs mot husväggen med fransk skruv eller fasadplugg (om det är puts/tegelfasad) mot husgrunden. Är det fasad med puts/tegelsten, fäst även en remsa underlags-/takpapp på den sida som vilar mot fasaden. Tänk på att försänka eventuella skruvhuvuden, då en extra bärlina ska fästas mot den inre bärlinan. På de platser du inte kommer åt att skruva skruvarna 90 grader genom trät, skråskruvar du virket.  Förstärk gärna konstruktion med vinkeljärn enligt konstruktionsritningarna för att förbättra och förlänga hållbarhet. 
Glöm ej de två mindre hörnbärlinorna (som går i 45 grader mot vinkel). Dessa ska fungera som fästunderlag för trallen i steghörnen.

Ramverk 2

Såga till och placera ut det översta ramverket(enligt skissen. Fäst även den innersta regeln mot fasadväggen enligt samma princip som i det undre ramverket(kanske behövs . De tvärgående bärlinorna på cc 60 cm vilar nu innerst mot den extra näst innersta bärlinan och på det yttre trappstegsbärlinorna. Skruva skruvarna 90 grader genom trät med samma skruv som i det nedre ramverket, där du inte kommer åt skråskruvar du virket. Förstärk konstruktion genom att sammanfästa de övre och undre ramverken med spikplåtar (hålplatta). Sätt spikplåtarna på båda sidor enligt skissen för att stabilisera konstruktionen (fäst med ankarspik eller ankarskruv) förutom på den yttre övre bärlinan, då det bara ska fästas spikplåt på den inre sidan (detta för att de annars skulle synas utifrån. Förstärk även ramverket med vinkeljärn på de angivna platserna.

Trallen

Starta sedan att skruva fast trallen (NTR AB 28x95). Mät grovt och låt 10-15 cm av trallen sticka ut över kanten på tralldäcket. Ska trallen skarvas görs detta över bärlinorna. Förborra trallen innan du skruvar nära ändträt för att undvika att det spricker. 
Mät in trallen för trappstegen och gersåga 45 grader för trapphörnen. När tralldäcket är färdigskruvat, så sågar du de utstående trallbrädorna i ett svep med cirkelsåg på skena för att få ett rakt sågsnitt. Låt trallen sticka ut ca 15 mm.

Lycka till!

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.