Altan 2500X4000X450

Altanens stolpar vilar nertill mot gjutna betongplintar. I det här fallet har vi använt stolpskor, som gjuts fast i plintarna. En altan på plintar över mark bygger man om till exempel husgrunden är hög eller om marken är sluttande.

VARAANTAL
Grovbetong 225 kg
Gjutrör 150mm 1200mm 6 m
Fransk Träskruv 8x100 C3 7 st
Impregnerad regel 45x45 8 m
Impregnerad regel 45x45 2 m
Impregnerad regel 45x70 2 m
Impregnerad regel 45x70 7 m
Impregnerad regel 45x70 34 m
Trall impregnerad NTR AB 22x95 92 m
Träskruv 6,0x80 FS C1 100 st
Impregnerad regel 45x195 C14 8 m
Impregnerad regel 45x145 11 m
Impregnerad regel 45x145 46 m
Räfflad spik 2,3x60 C3 500 st
Trådspik VFZ 75x2,8 250 st
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 80 st
Bult delgängad 10x100 5 St
Balksko 45X137 Utvändig 5 st
Ytterpanel 21-22x170 Obh 2 m
Armeringsstål 16 6 m
Vinkel FZD 90x90x65 UF 8 st
Trall impregnerad NTR AB 34x120 22 m
Mutter M10 5 st

För att bygga en altan utan tak behövs i de flesta fall inget bygglov. Vissa kommuner har en gräns för hur hög en altan får vara utan att vara bygglovspliktigt. Gränsen är ofta 600 mm. Kontrollera därför med din kommun vad som gäller innan du börjar bygga. Tänk dock på, att om planer finns att senare bygga väggar och tak, så är dessa bygglovspliktiga om taket blir större än 15 m2 och om man kommer närmare tomtgräns än 4,5 m.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på denna altan finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.