Altan 3000X6000X450

Altanens stolpar vilar nertill mot gjutna betongplintar. I det här fallet har vi använt stolpskor, som gjuts fast i plintarna. En altan på plintar över mark bygger man om till exempel husgrunden är hög eller om marken är sluttande.

VARAANTAL
Mutter M10 6 st
Trall impregnerad NTR AB 34x120 26 m
Vinkel FZD 90x90x65 UF 11 st
Armeringsstål 16 6 m
Balksko 45X137 Utvändig 6 st
Ytterpanel 21-22x170 Obh 2 m
Bult delgängad 10x100 6 st
Träskruv 6,0x80 TFT FZB C1 100 st
Grovbetong 270 kg
Gjutrör 150mm 1200mm 7 m
Fransk Träskruv 8,0x100 C3 10 st
Impregnerad regel 45x195 C14 12 m
Impregnerad regel 45x145 6 m
Impregnerad regel 45x145 12 m
Impregnerad regel 45x145 1 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-2 162 m
Trall impregnerad NTR AB 22x95 33 m
Impregnerad regel 45x45 14 m
Impregnerad regel 45x70 3 m
Impregnerad regel 45x70 46 m
Impregnerad regel 45x70 9 m
Räfflad spik 2,3x60 C3 500 st
Trådspik VFZ 75x2,8 250 st
Ankarspik 4,0x40 FZB C1 100 st

För att bygga en altan utan tak behövs i de flesta fall inget bygglov. Vissa kommuner har en gräns för hur hög en altan får vara utan att vara bygglovspliktigt. Gränsen är ofta 600 mm. Kontrollera därför med din kommun vad som gäller innan du börjar bygga. Tänk dock på, att om planer finns att senare bygga väggar och tak, så är dessa bygglovspliktiga om taket blir större än 15 m2 och om man kommer närmare tomtgräns än 4,5 m.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på denna altan finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.