Altan 3000X7000x450

Altanens stolpar vilar nertill mot gjutna betongplintar. I det här fallet har vi använt stolpskor, som gjuts fast i plintarna. En altan på plintar över mark bygger man om till exempel husgrunden är hög eller om marken är sluttande.

VARAANTAL
Impregnerad regel 45x7050 m
Stolpsko U FZV 73x4,0mm6 st
Gjutrör 150mm 1200mm7 m
Armeringsstål 166 m
Impregnerad regel 45x4514 m
Impregnerad regel 45x170 C1439 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-2195 m
Betongplatta Grå 400x4002 st
Bult delgängad 10x1006 St
Mutter M106 st
Vinkel FZD 90x90x65 UF13 st
Ankarspik ELF 40x4,0120 st
Trallskruv 4,2x55750 st
Träskruv Rostfri 6,0x80/50 mm100 st
Fransk skruv FZV 8x10012 st
Trådspik VFZ 60x2,3500 st
Trådspik VFZ 75x2,8250 st
Grovbetong270 kg
Impregnerad regel 45x707 m
Impregnerad regel 45x703 m
Trall impregnerad NTR AB 34x12020 m
Impregnerad regel 45x14518 m
Impregnerad regel 45x1456 m
Impregnerad regel 45x453 m

För att bygga en altan utan tak behövs i de flesta fall inget bygglov. Vissa kommuner har en gräns för hur hög en altan får vara utan att vara bygglovspliktigt. Gränsen är ofta 600 mm. Kontrollera därför med din kommun vad som gäller innan du börjar bygga. Tänk dock på, att om planer finns att senare bygga väggar och tak, så är dessa bygglovspliktiga om taket blir större än 15 m2 och om man kommer närmare tomtgräns än 4,5 m.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på denna altan finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.