Altan På Kryssbjälklag 10X5M

Detta är ett typiskt svenskt altanprojekt på 10x5 meter. Detta är tänkt att byggas på ett kryssbjälklag vilande på färdiga betongplintar. Där det övre bjälklaget är lagt på centrum centrum 60 cm. Trallen är vanlig impregnerat virke med dimensionerna 28x120 mm. Byt gärna ut trallen i beskrivningen för att lyxa till din altan. Vi har i detta utförande ej räknat på räcke, men detta måste finnas ifall höjden blir mer än en halv meter. Du kan välja mellan att ha räcke eller trappa runtomkring.

VARAANTAL
Trall impregnerad NTR AB 28x120 G4-3 412 m
Trall impregnerad NTR AB 22x95 138 m
Fransk Träskruv 8,0x50 C3 100 st
Betongplint 500 2 tum 18 st
Trallskruv 4,8x55 C4 1500 st
Hålplatta 100x200x2,0 8 st
Vinkel FZD 80x80x60 72 st

Grund

Altandäcket ska i detta utförande placeras på plintar och fästas mot husets yttervägg. Märk ut den tänkta altanens placering. Använd laserpass eller murarsnöre för att ta ut rikningarna rätt. Använd en provregel när du placerar ut plintarna. Markera och gräv hålen för de 18 plintarna på ca 700 mm djup. I lerig mark och risk för djup tjäle måste plintdjupet och plintstorleken ökas. I bra dränerad mark och mindre risk för tjäle kan du gå ner till 500 mm plintar. Ställ ner och väg in plintarna noga. Låt betongen på plinten sticka upp några centimeter. Placera alltid lite tjärpapp i stolpskon innan du fäster regeln, för att förhindra fukvandring och förlänga livslängden.  Använd gärna ett långt vattenpass eller laserpass. Istället för plintar med fasta järn kan du byta ut dem mot plintar med justerbara stolpskor för att förenkla arbetet. Använder du justerbara plintar behöver du inte vara så noga i höjdled. Plus minus någon centimeter fungerar.

Nedersta bjälklaget

Nu är det dags att börja med bjälklaget. Såga till och placera ut bärlinorna enligt ritning (Impr. regel NTR A 45x170) i första ramverket. Placera ut syllpappsbitar eller grundpapp på plintarna för att förhindra fuktvandring från plintarna upp i bärlinorna. Mät noga, såga till och placera ut ytterramen för bärlinorna i NTR A 45 x 170 mm. Sammanfoga ramen med träskruv för utomhusbruk (ca 100 mm långa) med en korrosionsbeständighet i minst C3-klass. Mät ut placeringen för de inre bärlinorna enligt angivna mått. Fäst den med vinklar alternativt skråskruva. 

Stödregeln (bärlinan) mot husväggen fästs mot husväggen med fransk skruv eller fasadplugg (om det är puts/tegelfasad) mot husgrunden. Är det fasad med puts/tegelsten, fäst även en remsa underlags-/takpapp på den sida som vilar mot fasaden. På de platser du inte kommer åt att skruva skruvarna 90 grader genom trät, skråskruvar du virket.  Förstärk gärna hörn med vinkelbeslag. Fäst dem med ankarspik eller ankarskruv.

Kryssbjälklaget med bärlinorna

Såga till och placera ut bärlinorna enligt ritning (Impr. regel NTR A 45x170) i andra ramverket. Använd vinkar för att förstärka konstruktionen. Bärlinorna ska sticka ut 20 cm inkusive ytterregel i fronten. Detta för att dölja plintarna i framkant. Mät noga, såga till och placera ut ytterramen för bärlinorna i NTR A 45 x 170 mm. Sammanfoga ramen med träskruv för utomhusbruk (ca 100 mm långa) med en korrosionsbeständighet i minst C3-klass. Förstärk gärna med vinklar, 

Trallen

Om du ska ha staket eller trappa förbereder du detta nu. Starta sedan att skruva fast trallen (NTR AB 28x120). Mät grovt och låt 10-15 cm av trallen sticka ut över kanten på tralldäcket. Ska trallen skarvas görs detta över bärlinorna. Förborra trallen innan du skruvar nära ändträt för att undvika att det spricker. Mät in trallen och ta ur för evtuella stolpar. Staketstolpar fäster du med fördel på insidan av ytterramen. När tralldäcket är färdigskruvat, så sågar du de utstående trallbrädorna i ett svep med cirkelsåg på skena för att få ett rakt sågsnitt. Låt trallen sticka ut ca 15 mm eller gör en ram efter tycke och smak. Lycka till!

 

Lycka till!

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.