Blomlåda Ca 400X3000

Denna lättbyggda men rustika blomlådekonstruktion bygger du enkelt av obehandlat regelvirke 45x170. Virket grånar vackert eller om du vill kan du måla i önskad kulör. Fäster du dessutom ett armeringsnät i bakkant så kan dina klätterväxter frodas.

VARAANTAL
Träskruv 6,0x100 TFT FZB C1 20 st
Impregnerad regel 45x70 3 m
Regel 45x145 C24 25 m

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.