Carport 5320X3213 För Södra Sverige

En helt fristående carport med endast en långvägg och en gavelvägg kan bli ostadig om material och konstruktion är klent tilltagna. Om carporten byggs ihop med hus eller ett litet förråd blir den lite stadigare. För god stadga och varaktighet lönar det sig att inte snåla på dimensionerna. Oavsett om marktäckningen består av betongplattor, natursten eller singel ska markskiktet förberedas så att det är väldränerat och stadigt. Vi har här räknat med en carport med tak av trapetsprofilerad plåt eller av underlagsspont med papptäckning. Taket har 10° lutning. Konstruktionen är dimensionerad för snölaster inom snözon 2,0 enligt Europeisk konstruktionsstandard med gällande EKS. För norra Sverige, där snölasterna är tyngre, krävs takbalkar av konstruktionsvirke 45 x 220 i hållfasthetsklass C24.

VARAANTAL
Gjutrör 200mm 1200mm8 st
Armeringsstål 1610 m
Plintjärn FZV 400x30x616 st
Grovbetong770 kg
Ytterpanel 21-22x95 Obh6 m
Regel 45x120 C14 29 m
Ytterpanel 21-22x14582 m
Hängränna svart 125 mm6 m
Ränngavel svart, universell 125 mm2 st
Rännkrok svart, kort 125 mm11 st
Stuprör svart 90 mm2 m
Rörsvep svart, 90 mm2 st
Rörvinkel svart 90 mm3 st
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm1 st
Omvikningskupa svart, 125/90 mm1 st
Utkastare svart, 90 mm1 st
Hålband 20-25x1,011 m
Bult delgängad 10x12016 St
Mutter M1016 st
Trådspik VFZ 100x3,4750 st
Ankarspik ELF 40x4,0250 st
Fransk skruv FZV 6x10060 st
Farmarskruv svart 4,8x35250 st
Överlappsskruv svart 4,8x2050 st
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3530 st
Trådspik VFZ 50x2,0mm1000 st
Trådspik VFZ 75x2,81000 st
Regel 34x12035 m
Regel 45x95 C1450 m
Regel 45x220 C2425 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh90 m
Regel 45x170 C1410 m
Vindskivebeslag 125 Svart14 m
Takplåt TP 20 svart24 m2

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Carporten finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.