Carport 5320X3213 För Södra Sverige

En helt fristående carport med endast en långvägg och en gavelvägg kan bli ostadig om material och konstruktion är klent tilltagna. Om carporten byggs ihop med hus eller ett litet förråd blir den lite stadigare. För god stadga och varaktighet lönar det sig att inte snåla på dimensionerna. Oavsett om marktäckningen består av betongplattor, natursten eller singel ska markskiktet förberedas så att det är väldränerat och stadigt. Vi har här räknat med en carport med tak av trapetsprofilerad plåt eller av underlagsspont med papptäckning. Taket har 10° lutning. Konstruktionen är dimensionerad för snölaster inom snözon 2,0 enligt Europeisk konstruktionsstandard med gällande EKS. För norra Sverige, där snölasterna är tyngre, krävs takbalkar av konstruktionsvirke 45 x 220 i hållfasthetsklass C24.

VARAANTAL
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 25 m
Rännkrok 125mm Kort Svart 11 st
Hängränna 125mm Svart 6 m
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 30 st
Mellanstycke 90mm 0,5m Svart 1 m
Regel 34x120 35 m
Mutter M10 16 st
Vindskivebeslag 125 Svart 14 m
Takplåt TP 20 svart 24 m2
Hålband 20x1,0 11 m
Ytterpanel 21-22x145 Obh 82 m
Bult delgängad 10x120 16 st
Ytterpanel 21-22x95 Obh 6 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 90 m
Hörnlist 27x27 obehandlad 2 m
Plintjärn FZV 400x30x6 16 st
Armeringsstål 16 10 m
Fransk Träskruv 6,0x100 C3 60 st
Utkastare svart, 90 mm 1 st
Ränngavel 125mm Svart 2 st
Rörsvep för Trävägg 90mm Svart 2 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 1 st
Rörvinkel 90mm 70gr Svart 3 st
Grovbetong 770 kg
Gjutrör 200mm 1200mm 8 m
Ankarspik 4,0x40 FZB C1 250 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 50 st
Trådspik VFZ 50x2,0 1000 st
Trådspik VFZ 100x3,4 750 st
Trådspik VFZ 75x2,8 1000 st
Regel 45x120 C14 29 m
Regel 45x170 C14 10 m
Regel 45x95 C14 50 m

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Carporten finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.