Enkel Fönsterkarm

Här är en enkel konstruktion på en fönsterkarm att användas för exempelvis oisolerade uthus och liknande. Själva har vi använt oss av denna konstruktion för att bygga karmar till sex fönster på ett växthus. En finsnickare skulle kanske bli upprörd och vi rekommenderar inte denna konstruktion till boningshus eller där det ställs höga kvalitetskrav på byggkonstruktionen.

Här kan du ladda ner byggbeskrivningen i utskriftformat eller för att använda offline i mobil eller surfplatta.
VARAANTAL
Cellplast 80 1200x600x100 6 m2
Ytterpanel 21-22x95 Obh 6 m
Trallskruv 4,2x41 C4 26 st

Karmsidorna

Mät upp virket till karmarna enligt skiss. Vi har utgått från gamla drivbänksfönster som höll måtten 1000x1500x45. Här gäller givetvis ju bättre virke du väljer desto bättre karmar. I vårt exempel har vi valt Ytterpanel 22x95 och Ytterpanel 22x70 som vi hyvlat ner till 22x50 för innerramen som fönstret stödjer sig imot. Om du använder ytterpanel, som i vårat fall. Välj de delar på plankan som är riktigt raka och saknar kvistar. Sätt ihop de två karmdelarna med varandra (skiss A och B) med trälim för utomhusbruk och förstärk konstruktionen genom att borra några skruvar från utsidan på karmen (vi använde trallskruv 4,2x42 mm). Pressa ihop karmdelarna med tvingar under några timmar, så limmet hinner bita ordentligt. Vill du göra karmarna med lite finess och förbättra hållbarheten kan du hyvla lutning på den nedre yttersta brädan i karmen (Skiss D).

Skruva ihop karmdelarna

Fäst karmdelarna i varandra enligtenligt skiss C i de fyra hörnen. Var noga med att diagonalmåtten överenstämmer för att få en rätvinklig konstruktion. Förborra gärna skruvhålen den yttersta brädan för att förhindra att virket spricker. Vi grundade dem sedan rikligt med linolja och lät dem torka ett dygn. Vi målade dem sedan med tre strykningar vit linoljefärg. Klart! 

Våra rammått har utgått från fönstrets mått med 5 mm marginal på alla sidor. Så du kan anpassa karmarna efter de fönster du har.

Lycka till.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.