Fågelholk Till Talgoxe Mfl

Här en en enkel ritning på en standardholk för dina Talgoxar, Flugsnappare, Blåmesar och Titor. Varför inte snickra en holk tillsammans med dina barn. Detta kan vara ett bra första byggprojekt.

VARAANTAL
Ytterpanel 21-22x120 Obh 1 m
Trallskruv 4,2x45 C4 1 st
Ytterpanel 21-22x145 Obh 1 m
Räfflad dyckert 2,0x50 C3 26 st

Mät ut

Mät upp dina delar till holken på de två brädorna. Såga till virket. Vill du göra det riktigt profsigt gersågar du virket i för fram och bakstycket i takets lutning. Borra upp dit önskade öppningshål i framstycket. Ca 30 mm diameter för Blåmesar och Titor. Ca 35 mm för Blåmesar och Svartvit flugsnappare. Borra hålet cc 50 mm ner från framstyckets överkant. Borra även de två hålen på sidostycken för att senare kunna fästa ett rep genom holken som du kan knyta runt trädet för att slippa att spika fast holken. Anpassa hålen efter ditt tänkta rep.   

Sätt samman din holk

Sätt samman holken genom att först fästa bakstycket ovanpå nederdelens bakant. Fäst samman med 2 st Dyckert VFZ 50x2,0. Fortsätt sedan med sidostyckena. Fäst dem med tre dyckert på sidan och med två dyckert mot bottenstycket. Sätt sedan i framstycket och fäst den med en dyckert i överkant på varje stycke, så att du kan fälla upp framsidan för rengöring (höst, vinter). Sätt dit taket och fäst det med två dyckert på varje sida mot sido- och bakstycket (ej framstycket). Förborra sedan ett hål (4 mm) längs ner på framstycket och skruva en Trallskruv 4,2x45mm för att låsa framstycket i nederkant mot botten. Denna skruvar du upp för att rengöra fågelholken.

Lycka till! 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.