Fjärilsbänken

En bänk är alltid skön att sitta på i trädgården. Njutningen blir dessutom större om den går runt ditt favoritträd. Denna konstruktion är inte svår, men det kan vara lite trix med att få till alla vinklar.

Här kan du ladda ner byggbeskrivningen i utskriftformat eller för att använda offline i mobil eller surfplatta.
VARAANTAL
Fransk Träskruv 8,0x40 C3 16 st
Trall impregnerad NTR AB 22x95 34 m
Jordankare FZV 71x71x750 1 st
Impregnerad stolpe NTR/A 70x70 2 m
Impregnerad regel 45x120 24 m
Ankarspik 4,0x40 FZB C1 100 st
Träskruv 5,0x100 TFT C4 150 st
Ytterpanel 21-22x170 Obh 8 m

Grund

Bänken ska i detta utförande placeras på jordankare. Du kan givetvis placera den på färdiga eller egengjutna plintar. Märk ut de fyra tänkta pelarnas placering noga runt trädet. Slå ner de fyra jordankarana för ner de fyra pelarna av Impregnerad stolpe 70x70 NTR A. Dessa ska ha en höjd på 45 cm över marken. Väg in noga och fäst stolparna i jordankaren med Fransk skruv FZV 8x40 (4st i varje stolpe). Använd gärna ett långt vattenpass eller laserpass.  

Bärlinor Steg 1

Nu är det dags att börja med bärlinorna. Mät noga, såga till och placera ut ytterramen för bärlinorna, Impregnerad regel 45x120. Sammanfoga ramen med träskruv för utomhusbruk (ca 100 mm långa) med en korrosionsbeständighet i minst C3-klass. Mät ut placeringen för de inre bärlinorna enligt angivna mått. Fäst dem genom att från ena sidan skruva två skruvar igenom den bärlinan som den ska fästas emot och den motsatta bärlinan skråskruvas med två till tre skruvar.

Bärlinor Steg 2

Då var det dags för bärlinorna till oktagonformen. Jobba med en del av de fyra itaget och var noga med formen genom att gersåga vinklarna i 15 grader. Slarva inte här. De två balkskorna (Balksko 45x97) används på kortlingarna för att fästa ramdelen i konstruktionen. För infästning av balkskorna används Ankarspik ELF 40x4,0. Använd ca 12 st till varje balksko. Använd sedan några skruvar för att fästa rambärlinorna i den bakre konstruktionen och den intilliggande delen. Jobba dig vidare runt så du har skapat åttakantsformen. 

Trallen till sittytan

Det gäller här att ha tungan rätt i mun. Du kan jobba på olika sätt. Men ett sätt är att noga mäta upp och skruva fast den innersta och yttersta trallen. Vi använder här Trall impregnerad NTR AB 22x95. Provlägg innan så att du får plats med fem inre tralldelarna. Den yttersta trallbrädan har vi låtit få ett överhäng med ca 40-45 mm. Nu med den yttersta och innersta trallbrädan på plats är det lättare att få till den inre trallbrädorna. Vinkeln mellan trallsektionerna är 30 grader, så kortsidorna på trallen ska gersågas i 15 grader. På de ställen där du inte har god infästning för trallen i bärlinorna (vissa sektioner för de två näst inre brädorna) kan du använda dig av spillbitar från trallsågningen som du fäster i underkant för att få bättre hållfasthet. Lycka till.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.