Friggebod Fredrik 4X2,5M

Beskrivningen visar stommen till en friggeboden Fredrik på ca 10 m2. Den passar utmärkt som grundstommen till en oisolerad redskapsbod eller om ni vill isolera boden och ha som gäststuga. Hur som helst kan det vara klokt att isolera golvet från början då det senare kan vara svårt att komma åt ifall ni vill isolera boden i ett senare skede. Planera från början vilken typ av dörr och evetuella fönster ni vill ha, så ni anpassar stommen därefter.

Här kan du ladda ner byggbeskrivningen i utskriftformat eller för att använda offline i mobil eller surfplatta.
VARAANTAL
Glespanel 28x70mm 120 m
Ankarspik 4,0x40 FZB C1 700 st
Fransk Träskruv 8,0x40 C3 40 st
Vinkel FZD 90x90x65 MF 16 st
Träskruv 5,0x100 TFT C4 240 st
Balksko 45X137 Utvändig 14 st
Regel 45x95 C24 6 m
Betongplint 700 2 tum 8 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 48 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 2 m
Hålplatta 80x240x2,0 74 st
Betongplint 700 3 tum 10 st

Grund

Boden ska i detta utförande placeras på plintar. Märk ut den tänkta bodens placering. Gör en provisorisk ram i bjälklagets längd och bredd för att få plintarnas placering rätt. Mät diagonalen mellan hörnen noga åt båda håll. Anpassa ramen så att diagonalmåtten blir lika stora. Markera och gräv hålen för de åtta plintarna på ca 500 mm djup. I lerig mark och risk för djup tjäle måste plintdjupet och plintstorleken ökas. Ställ ner och väg in plintarna noga. Använd gärna ett långt vattenpass eller laserpass. Istället för plintar med fasta järn kan du byta ut dem mot plintar med justerbara stolpskor föra att förenkla arbetet. 

Bjälklag

Nu är det dags att börja bjälklaget. Placera ut syllpappsbitar eller grundpapp på plintarna för att förhindra fuktvandring från plintarna upp i bärlinorna. Mät noga, såga till och placera ut ytterramen för bärlinorna i obehandlat trä 45 x 170 mm. Sammanfoga ramen med träskruv för utomhusbruk (ca 100 mm långa) med en korrosionsbeständighet i minst C3-klass. Fäst bärlinorna i stolpskorna med fransk skruv. Mät ut placeringen för de inre bärlinorna enligt angivna mått. Placera ut och fäst balkskorna med ankarspik eller ankarskruv. Lägg i bärlinorna i balkskorna och fäst dem med ankarspik eller ankarskruv.  Fäst även en regel 45 x 90 mm på innersidan av kortsidorna liggades i våg med bärlinornas överkant. Detta för att senare kunna ha ett underlag i ytterkant för att fästa golvbrädorna. Om golvet ska isoleras ska en bräda 22 x 95 fästas i underkant av bärlinorna för att ge underlag för blindbotten. 

Väggar

Då var det dags för väggarna. Arbeta med en vägg i taget liggandes, gärna på bjälklaget för att underlätta resning. Börja med de två långsidorna. Mät noga, såga till och placera ut reglarna till väggen. Mät diagonalmåtten så att de överensstämmer, då är konstruktionen rätvinklig. Fäst reglarna 45 x 70 med syll (regeln längst ner ) och hammarband (regeln längst upp). Förstärk väggstommen med tvärgående reglar och förstärk även väggen med snedstälda stödsträvor i de nedre hörnen för att stabilisera konstruktionen. Anpassa konstruktionen för eventuella fönster. Res den färdiga stommen till en av långsidorna och staga den provisoriskt och fäst den med skruvar till bjälklaget. Kom ihåg att det blir en extra vertikal regel på den sidan som inte har en dörr. 

Fortsätt på samma sätt med andra långsidan och med kortsidorna och skruva ihop dem till varandra. Var noga med att ha samma diagonalmått från hörn till hörn i konstruktionen. Ta hjälp ner du reser takstolarna. Vi vill inte ha någon onödig olycka.

Takstolar

Takstolarna består av  konstruktionvirke i storlek 45 x 170 mm med hållfasthet i minst C18( till överarmen) och konstruktionsvirke i storlek 45 x 120 mm (till underarmen och snedsträvorna. Takvinkeln i denna konstruktion är beräknat till ca 23 grader. Knutpunkterna sammanfogas med spikningsplåtar 80 x 220 x 1,5 placerade på båda sidor enligt skisserna och skruvas med ankarskruv eller spika ankarspik. Gör uttag enligt skiss för hammarband. Montera in Måtta in och testa så din takstol passar bra.

Tak

Serietillverka fem stycken identiska takstolar. Montera takstolarna med hjälp av provisoriska strävor på cc 1000 mm. Fäst vinkelbeslag 90 x 90 x 65 med ankarspik/ankarskruv på båda sidor av takstolen mot hammarbandet. I det två yttersta reglarna på kortsidorna fäster du en spikningsplåt mellan takstol och vägg. Nu är din din stomme färdig. Lycka till!

 

 

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.