Granitstentrappa

Detta är beskrivning på en stegvänlig och stabil trädgårdstrappa för en slänt på ca 75 cm höjd. Utgångspunkten för en trappa med bra stegrytm är att det kräver dubbelt så mycket kraft att stiga uppåt som att gå framåt. Om nivåskillnaden blir större än 75 cm kan man göra två trappor med en avsats (vilplan) mellan och kanske svänga trappan om den blir allt för lång.

VARAANTAL
Bärlagergrus 0-35 1 m2
Trappblock granit grå 100 5 st
Fiberduk N1 (markduk) 2 m2

Lägg planstegen direkt i sand och vila dem på varandra med ca 5 cm överlappning. När man lägger stenplattor i trädgårdar med stor gångtrafik kan man istället gjuta betongfundament som man sedan murar fast stegen på.

Trappan som vi beskriver är uppbyggd på ett komprimerat bärlager av gruskross. Börja med det nedersta trappsteget och passa in det i ett vågrätt läge. Vi använder fibertextilen för att avskilja den underliggande lerjorden från bärlagret.

För att komprimera bärlagret används en markvibrator.

Lär dig mer om underarbetet på Lilla Sten och Plattsättarskolan

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.