Hög Yttertrappa 2000X1200X450

Trappan är en känslig konstruktion som kräver material av hög kvalitet. Till utomhustrappans delar som har kontakt med mark, till delar där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall) och till delar som är svårutbytbara eller byggs i fuktig miljö väljs tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/A. Till andra oskyddade delar ovan mark väljs tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/AB. Läs mer i byggbeskrivning Bra att veta om impregnerat trä. Till alla bärande delar av konstruktionen används konstruktions­ virke i lägst hållfasthetsklass C14 där inget annat anges.

VARAANTAL
Plintjärn FZV 400x40x5 5 st
Impregnerad regel 45x220 C24 3 m
Bricka M10 10 st
Mutter M10 10 st
Impregnerat NTR AB 28x45 84 m
Fransk Träskruv 6,0x100 C3 5 st
Armeringsstål 16 6 m
Träskruv 6,0x100 TFT FZB C1 100 st
Bult delgängad 10x120 10 st
Balksko 45x168 Utvändig 2 st
Träskruv 5,0x60 TFT C4 100 st
Impregnerad regel 45x195 C14 4 m
Impregnerad regel 45x145 4 m
Impregnerad regel 45x145 6 m
Impregnerad regel 45x145 7 m
Impregnerad regel 45x70 9 m
Impregnerad regel 45x95 8 m
Impregnerad regel 45x95 3 m
Impregnerad regel 45x95 5 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-2 19 m
Gjutrör 150mm 1200mm 6 m
Grovbetong 250 kg
Trådspik VFZ 75x2,8 250 st
Räfflad spik 2,3x60 C3 500 st
Ankarspik 4,0x40 FZB C1 40 st

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på denna trappa finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.