Hög Yttertrappa 3000X1200x750

Trappan är en känslig konstruktion som kräver material av hög kvalitet. Till utomhustrappans delar som har kontakt med mark, till delar där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall) och till delar som är svårutbytbara eller byggs i fuktig miljö väljs tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/A. Till andra oskyddade delar ovan mark väljs tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/AB. Läs mer i byggbeskrivning Bra att veta om impregnerat trä. Till alla bärande delar av konstruktionen används konstruktions­ virke i lägst hållfasthetsklass C14 där inget annat anges.

VARAANTAL
Impregnerat NTR AB 28x45120 m
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-233 m
Balksko 45x1682 st
Trådspik VFZ 60x2,3500 st
Trådspik VFZ 75x2,8250 st
Ankarspik ELF 40x4,040 st
Bult delgängad 10x12012 St
Mutter M1012 st
Bricka M1012 st
Träskruv Rostfri 5,0x60/36 mm100 st
Träskruv Rostfri 5,0x90/60 mm100 st
Fransk skruv FZV 6x1005 st
Trallskruv 4,2x55250 st
Gjutrör 150mm 1200mm7 m
Armeringsstål 166 m
Plintjärn FZV 400x40x56 st
Grovbetong290 kg
Impregnerad regel 45x9514 m
Impregnerad regel 45x953 m
Impregnerad regel 45x955 m
Impregnerad regel 45x7012 m
Impregnerad regel 45x195 C146 m
Impregnerad regel 45x1453 m
Impregnerad regel 45x1456 m
Impregnerad regel 45x220 C243 m
Impregnerad regel 45x1458 m

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på denna trappa finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.