Humleholk

Hjälp Humlorna att bosätta sig i din trädgård. I Sverige har humlor en nyckelroll i pollineringen. Placera humleholken ca 50 cm från marken på ett träd eller baksidan av boden. Humleholken skall helst fyllas med bomaterial från ett gammalt mus- eller sorkbo, då humlorna gärna tar dessa i besittning. Har du inte detta, pröva med resterna av ett gammalt fågelbo, gammalt gräs, eller gammal mossa.

VARAANTAL
Räfflad dyckert 2,0x50 C3 26 st
Ytterpanel 21-22x145 Obh 1 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh 1 m
Trallskruv 4,2x45 C4 1 st

Mät ut din humleholk

Mät upp dina delar till humleholken på de två brädorna. Såga till virket. Vill du göra det riktigt profsigt gersågar du virket i för fram och bakstycket i takets lutning. Borra upp öppningshål i framstycket några centimeter upp från nederkanten. Diametern på hålet ska vara ca 12 mm. Borra även de två hålen på sidostycken för att senare kunna fästa ett rep genom holken som du kan knyta runt trädet för att slippa att spika fast holken. Anpassa hålen efter ditt tänkta rep.   

Sätt samman din humleholk

Sätt samman holken genom att först fästa bakstycket ovanpå nederdelens bakant. Fäst samman med 2 st Dyckert VFZ 50x2,0. Fortsätt sedan med sidostyckena. Fäst dem med tre dyckert på sidan och med två dyckert mot bottenstycket. Sätt sedan i framstycket och fäst den med en dyckert i överkant på varje stycke, så att du kan fälla upp framsidan för rengöring. Sätt dit taket och fäst det med två dyckert på varje sida mot sido- och bakstycket (ej framstycket). Förborra sedan ett hål (4 mm) undertill på botten för att fästa nederdelen på framstycket. Skruva sedan en Trallskruv 4,2x45mm för att låsa framstycket i nederkant mot botten. Denna skruvar du upp för att rengöra humleholken.

Lycka till! 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.