Jakttorn Med Europapall

Byggvarulistans lättbyggda jakttorn med en Europapall som grund. Jakttornet är 2,4 m högt och grundar sig på beprövade modeller, men vi har förenklat ner materialet. Du behöver bara jobba med en virkesdimension (regel 45x70) och du kan enkelt välja 4,8 m längder för minsta spill. Detta för att snabba på inköp och serietillverkning. Vi har räknat på obehandlat virke, men du kan lika gärna byta ut det mot tryckimpregnerat om du vill att det ska hålla lite längre. Genom att hjälpas åt och bygga flera jakttorn vid samma tillfälle går arbetet snabbare.

VARAANTAL
Glespanel 28x70mm 33 m
Träskruv 6,0x100 TFT FZB C1 70 st

Verktyg: Tumstock, penna, skruvdragare, fogsvans eller kap/gersåg

1. Ta fram din Europapall, material och verktyg och arbeta på ett öppet ställe utomhus med gott utrymme.

2. Börja med att mäta upp och såga till sidodelarna för framsidan. Fäst reglarna i Europapallen. Använd Träskruv för utomhusbruk 5x100/60 mm när du fäster reglar i varandra. Skråskruva, så inte skruven går ut på andra sidan de bägge reglarna. ​De kan  behöva förborras om infästningen är nära ändträt. Färdigställ sidans delar med trappsteg enligt mått. Här kan ni lätt jobba direkt på marken.  

3. Vänd konstruktionen och jobba med den andra långsidan. Fäst reglarna i europapallen. Res upp konstruktionen (ta hjälp). 

4. Såga till och fäst den nedre ramen ca 30 cm upp på regelstolparna. Ramen förbättrar stabiliteten i jakttornet. Låt utrymmet till vänster om stegen bli en öppning till insidan under torngolvet. Här kan jägaren söka skydd vid regniga jaktdagar och även ställa undan sin ryggsäck mm. 

Om Europapallen är sliten eller att du vill vara extra säker på att pallen sitter ordentligt kan du fästa två bärlinor av regeln under Europapallen på de bägge långsidorna

5. Sammanfoga toppen på jakttornet genom att fästa staketets reglar på de bägge kortsidorna.

Mät ut och fäst snedstagen på sidorna för att stabilisera tornet i sidled. Sätt strävorna på de bägge kortsidorna och en långsida. Sätt inte alla strävor med liknande lutning, utan låt exempelvis två snedstagor luta in och stabilisera ett hörn för bästa stabilitet. Se skisser.

6. Skruva fast reglarna som ska vara handledaren på de bägge kortsidorna.

7. Önskas sittbräda kan den placeras på mellanräcket enligt skiss. Skruva inte fast den utan gör den löstagbar.

När du placerar ut torn som har denna höjd rekommenderar vi att du fäster den i mark. Ni slår lätt ner en halvmeters regel i hörnen, som ni sedan fäster tornets hörnreglar i, för att förhindra att tornet kantrar.

Lycka till.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.