Kompost 1990X1028X745

Att samla trädgårdsavfallet i en kompostbehållare underlättar renhållningen på tomten. Som belöning får man efter en tid hinkvis med härlig svart mylla. Förvandlingen påskyndas när ett stort antal små jordbruksarbetare – kompostmaskar, lövmaskar och andra synliga och osynliga kryp – får ta komposten i besittning som bostad, arbetsplats och matställe.

VARAANTAL
Trall impregnerad NTR AB 22x95 12 m
Trall impregnerad NTR AB 22x95 37 m
Trådspik VFZ 125x4,0 16 st
Trådspik VFZ 50x2,0 500 st

Den kompostbehållare vi beskriver här är gjord med en lång baksida plus fem mindre, lika stora luckor för gavlar, framsida och mellanvägg. Delarna hålls ihop av sprintar genom iskruvade öglor.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.