Odlingslåda 100X100 Cm Impregnerat

Odlingsbänken är bra att förodla dina plantor i då den upphöjda konstruktionen lättare värms upp av solen. Eller kanske du vill ha ett snyggt kryddland. Täcker du odlingsbänken med ett fönster eller plastskiva får du också en praktisk drivbänk som lättare behåller fuktigheten. Det finns färdiga pallkragar att köpa, men varför inte snickra den själv, så får du det utseende du själv vill ha. I denna konstruktion har vi använt oss helt av impregnerat virke för längre hållbarhet.

VARAANTAL
Trall impregnerad NTR AB 22x120 12 m
Trallskruv 4,2x41 A4 48 st
Underlagspapp YAM 2 m2

Gräv ur marken

Mät upp på marken där du vill ha din odlingslåda. Ta bort eventuellt grästäcke och gräv ur till ca 10 cm. Gräv gärna ut 10 cm extra runt omkring den uppmätna ytan. 

Såga virket

Mät ut och såga till alla delar i konstruktionen. Hörnstolparna i Impr. regel 45x45 cm ska vara ca 50 cm långa. För längre hållbarhethet av konstruktionen använd NTR A. Spetsa till dem med en yxa och slå ner i stolpe i varje hörn enligt ritning. Ca 34 cm av hörnstolpen ska sticka upp. Se sedan till att mäta in dem i våg, så att de sticker upp lika mycket. Gå över till sidovirket. Impregnerad trall 22x120 cm. Förborra för två hål i ytterkant på varje sida av trallvirket som ska fästas på sidorna, så att inte virket spricker vid sammanskruvning.

Skruva ihop konstruktionen

Skruva ihop konstruktionen med Träskruv för utomhusbruk (ca 75 mm lång) med en korrosionsbeständighet i minst C3-klass. Återfyll med jord på sidorna och fyll på med bra odlingsjord i odlingsbänken till ca 10 cm från överkanten. Om du vill kan du fylla lådan med 5-10 cm lecakulor, underst, för att få bättre dränering.

Lycka till!

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.