Plankbord Med Kryssben

Detta klassiska plankbord finns i flera olika varianter. Detta gör du av plankvirke med en tjocklek på 45 mm. Bordsskivan utgörs av regelvirke i dimensionen 45x145 mm.

Här kan du ladda ner byggbeskrivningen i utskriftformat eller för att använda offline i mobil eller surfplatta.
VARAANTAL
Mutter M10 4 st
Formregel/Byggregel 45x45 2 m
Vagnsbult 4,6 M8x60 C1 4 st
Regel 45x95 C14 3 m
Regel 45x145 C14 14 m
Regel 45x170 C14 6 m
Träskruv 6,0x80 TFT FZB C1 30 st

Kryssbenen

Börja med kryssbenen. Rita gärna upp ett kryss på en stor papp- eller kartongbit så att du får bägge kryssen lika. Bredden på krysset ska vara ca 85 cm och höjden 70,5 mm, då blir bordet 75 cm högt. Du ska fälla in benen i varandra genom en halvt i halvt fog. Du mäter ut regeln 45x170 lättast genom att lägga en av kryssbensreglarna på mallen och sedan rita ut var fogarna möts.

Såga sedan några ner till hälften av regeldjupet jack, cirkelsåg kan vara bra att använda, och stäm ut med ett vasst stämjärn. Ju mer noggrann och exakt halvt i halvt fog desto stabilare blir bordet. Kapa också kryssbenen i över och underkant så att de kan stå plant. Gör ytterligare en uppsättning kryssben.

 

Kryssbenen kilas

För att inte bordet ska bli för ostabilt hålls kryssbenen ihop av en 45x95 regel som ska stickas igenom kryssen och fästas med en kil i båda ändar. Hålet ska göras mitt i kryssbenens halvt i halvt fog i storleken 45x45 mm. Sticksåg kan vara lämpligt att använda här. Borra ett starthål så att du får ner bladet.
 

Tapp och kil

45x95 regel sågas till i ändarna så att det bildas en tapp som håller måttet 45x45 mm.
I vår ritning är bordet 220 cm långt. Mellan kryssbenen är det 185 cm.

Mät ut direkt på tappen efter kryssbenen på båda änder var kilen ska sitta. Borra två hål och såga sedan med sticksåg för att få upp hålet för sticksågen. Såga sedan ut två stycken kilar. Gör gärna kilarna så att den pressar mer mot kryssbenen ju mer man slår.

 

Bordsskiva

Bordskivan består av 7 st 45x145 mm med ca 10 mm mellan plankorna ger en bredd på 1075 mm. Utseendet kommer bli ett härligt lantligt bord. Två stycken tvärslår, 93 cm långa i dimensionen 45x45 mm, är det som håller själva bordsreglarna på plats. De placeras ca 17 cm in. Tvärslån kan snedkapas i samma vinkel som kryssen för att bordet ska få ett finare intryck. Kapa av tvärslåarna efter dessa vinklar för att få ett fint avslut på dem under bordsskivan. Skruva från svärslån ner i bordsskivan (egentligen upp). Två skruvar i varje bordsregel genom tvärslån.

 

Ihopsättning

Fäst nu kryssbenen in i tvärslån på bägge sidor enligt ritning. Här kan du med fördel använda två vagnsbultar på bägge sidor. Se till så att kryssbenen hamnar rakt så bordet inte vinglar.

 

Behandling

Välj sedan den ytbehandling du vill ha. Bordet behöver inte behandlas utan grånar vackert men du väljer hur du vill att de ska se ut.
 

Lycka till!

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.