Plankbordskiva Ca 870X2100

Bygga detta enkla och rustika bordskiva av grova träplankor. Du kan lägga bordskivan på träbockar eller som vi gjort här direkt på ett färdigt underrede från IKEA. Vi bygger det av regelvirke 34x145 som är lite nättare en vanligt regelvirke som är 45 mm tjockt.

VARAANTAL
Regel 34x14515 m
Träskruv Rostfri 5,0x60/36 mm24 st

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.