Rökkåta

Rökkåtan (Suovasguahte) är kanske det äldsta sättet att konservera kött och fisk är genom rökning. Man eldar försiktigt under några timmar med mindre vedträn. De ska inte vara en stor eld utan brinna lite och mest pyra. Rökkåtan är en varmrök. Vilken ved som ska användas är givetvis tycke och smak. Förr i tiden tog man det som fanns tillgängligt. Björk, enris eller asp är vanliga sorter. Många tar bort nävret på björkveden för att slippa den lite beska smaken som bildas av tjäran i björknävret.

VARAANTAL
Fjällpanel 21 - 22 x 120 mm Obh 80 m
Träskruv 5,0x90 TFT C4 100 st
Trallskruv 4,2x45 C4 500 st
Cellplast 80 1200x600x100 30 m2
Hakgångjärn 50 2 st
Betongplint 700 3 tum 2 st
Formregel/Byggregel 45x45 30 m

 

Övre Regelstommen

Börja med stommen. Mät upp regelstommen. Stommen består av vanligt regelvirke 45x45 mm. Vi fäster reglarna i varandra med en träskruv för utomhusbuk . Vi använde Träskruv rostfri 6,0x100 mm. Förstärk konstruktionen genom att fästa en regel ca 95 cm upp.

Regla upp för luckorna

Rökkåtan ska ha två arbetsluckor i fronten. Den nedre använder du vid eldning och den övre för att hänga in och inspektera det du röker i kåtan. Regla upp enligt ritningen och sätt dubbla reglar på den nedre elningsluckan för att dörren ska få en karm att vila mot.

Sätta fjällpanel

Desto tätare rökkåta desto bättre rökning. Vi vill undvika mycket luft så elden inte brinner med öppna lågor. Fjällpanelen har den bra egenskapen att du får en tät insida, men att utsidan ger bra avrinning för regn och väta. Fäst Fjällpanelbrädan 22x120 med en skruv mot varje regel. Vi använde Trallskruv 4,2X45. Mät och såga ut för dörrluckorna. Använd en bra sticksåg för bästa resultat.

Nedre eldningsluckan

Gör nedre elningsluckan av vanligt sågat panelvirke 22x120 eller 22x95 mm. Gör lucka ca 1 cm mindre än öppning. Då har den möjlighet att svälla i regnet och att du fortfarande kan öppna den. Gör den med det klassiska Z-krysset på insidan. Tänk på att snedsträvan ska gå från nederkant från gångjärnsidan upp och ut för bästa hållfashet. Lyckas du också fälla in snedsträvan i de horisontella strävorna så ökar hållfastheten mer. Fäst hakgångjärnen på utsidan och försök att fästa den i bokomliggande strävor.

Övre inspektionsluckan

Denna lucka ska inte ha några gångjärn utan du ska kunna ta bort hela luckan. Denna tar du bort när du hänger in fisk och kött i rökkåtan. Börja med att regla upp luckan av vanlig 45x45 regel. Gör regelramen ca 1-2 cm mindre än hålet i rökkåtan. Fäst fjällpanelen eller vanligt sågat panelvirke (gör det lättare att fästa yttre ramen) på regelkonstruktionen. Fäst sedan en ram med sågat panelvirke 22x95. Låt det sticka ut ca 4,5 cm runt om så att luckan ansluter tät.

Toppluckan

Försök att fälla in några armeringsjärn eller armneringsnät i toppen på rökkåtans topp. I dessa ska du hänga upp det du ska röka. Toppluckan används för att syresätta elden om det behövs. Toppluckan bygger du av vanligt regelvirke 45x45 och 45x120 mm. Som takpanel lägger du vanligt sågat panelvirke i valfri dimension. Se ritning. Försök att snedhyvla panelen i luckans nock för tätaste anslutning. Sätt gångjärn i luckans bakant så att du kan fälla upp taket vid behov exempelvis om du behöver ge elden mer luft. 

Armeringsnät och handtag

Fäst gärna ett armeringsnät på mitten ifall du ska lägga in större köttbitar och för att skydda att inte köttet eller fisken faller ner i eldstaden från det övre hänget. Gör gärna några snygga trähandtag till luckorna. Trähandtag blir inte lika varma som järn. Gräv ur där rökkåtan ska stå och återfyll med grus. Du kan göra elstaden direkt på gruset eller om du har ett midre avsågat oljefat att elda i för bättre kontroll.

OBS! Tänk på att en levande eld aldrig kan lämnas obevakad. Oaksamhet kan leda till att rökkåtan tar eld och att elden sprider sig vidare.

Lycka till med din Rökkåta

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.