Sandlåda För Grusförvaring

Var redo när ishalkan slår till. Bygg en praktisk låda för gruset du behöver under vinterhalvåret. Bygg den enkelt av formplywood kring en stomme av impregnerade reglar.

VARAANTAL
Träskruv 4,5x50 TFT C4 78 st
Impregnerad regel 45x70 9 m
Formplywood 12x1200x2500 2 m2
Träskruv 6,0x100 TFT FZB C1 36 st
Hakgångjärn 30 2 st

Stommen

Mät upp och såga till stommen. Vi använde impregnerad regel NTR AB 45x70. Skruva ihop den med Träskruv Rostfri 6,0x100/60 mm. Skråskruva reglarna där du inte kommer åt vinkelrätt infästning. Tänk på att förborra när du jobbar i virkets ytterkant. Den nedersta ramen i stommen ska moteras liggades, så att den bildar vilokant för bottenplywoodskivan. 

Sidorna

Mät ut och såga till alla delar till sidorna och botten enligt ritningarna. Börja med bottenskivan. Använd en bra cirkelsåg för formplywooden. Sedan sidostyckena och avsluta med den korta takremsan. Fäst formplywooden med Träskruv Rostfri 4,5x50 på ett CC mellan 150-200 mm. Förborra skruvhålen så inte formplywwoden frasas upp av skruvarna. 

Locket

Mät ut locket. Tänk på att locket ska vara utfallande i framkant och åt sidorna. Detta för att det ska bli lättar att öppna lådan. Montera gångjärnsinfästningarna i lådan, så att hållarpiggarna pekar mot varandra, så att locket inte lossnar vid öppning. Placera sedan locket där det ska vara. Sätt dit och skruva fast hakgångjärnsbladen i formplywoodlocket. Är skruvarna långa kan det behövas att sätta brädbitar på lockets undetkant. Fyll din låda med grus. Sanda din uppfart och gångar vid behov. Lycka till!

 

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.