Spång Frej

Spången "Frej" lämpar sig till vandringsleder och på platser som ibland täcks med vatten som du gärna vill komma torrskodd över. Vid rena vattendrag eller kraftig sumpmark krävs grövre stolpkonstruktioner. Vi har räknat på byggmaterial på ca 4 m spång. Anpassa efter eget tycke. Men avståndet bör inte vara större än 180-200 cm mellan stolparna för att inte få för stor svikt med risk för att ramla i plurret.

VARAANTAL
Träskruv 5,0x100 TFT C4 40 st
Impregnerad stolpe NTR/A 70x70 6 m
Impregnerad regel 45x120 18 m

Mät ut på marken

Mät upp på marken där spången ska gå. Den kansken måste sick-sacka sig fram för bästa rutt. Gallra och hugg bort eventuellt sly och rensa marken från nedfallna grenar. 

Stolparna

Mät ut och såga till alla delar till stolpkonstruktionen. Stolparna består av Impr. stolpe NTR A 70x70 mm ska vara ca 100 cm långa. Spetsa till stolparna för att lättare slå ner den i marken. För längre hållbarhet av konstruktionen låt stolpändarna stå och dra sig i impregneringsolja över natten innan den slås ner. Det ska vara 36 cm mellan stolp-paren. Låt stolpen sticka upp ca 40 cm ovanför marken. Såga lutning på stolparnas topp, så att vattnet kan rinna bort från ändträt. Fäst bärlinan, Impregnerad regel 45x120 mm, mellan stolparna ca 45 mm ner. Vi de stolpar som spången ska skarvas placeras en extra bärlina på motsatta sidan enligt skiss. Bärlinorna skruvas med Träskruv för utomhusbruk 5x100/60 mm. En nedre bärlina, Impregnerad regel 45x120 mm, placeras med markkontakt på högkant mot stolparna enligt skiss. Denna har till uppgift att fördela trycket på marken så att stolparna inte sjunker ner i den "sumpiga" marken. Den bärlinan är ca 100 cm bred.

Spången

Mät ut spångbrädorna, Impregnerad regel 45x120 mm, för att de passa spångens form. Skarva dem i bärlinorna vid varannat stolp-par. Fäst spångbrädorna tre i bredd med Träskruv för utomhusbruk 5x100/60 mm med en korrosionsbeständighet i minst C3-klass, vid varje bärlina. Nu är din spång klar.

Lycka till!

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.