Stalldörr Lekstuga

VARAANTAL
Ytterpanel 21-22x95 Obh5 m
Pärlspont 12x95 mm Obh16 m
Råspont/Ändspont 17x9514 m
Hakgångjärn 302 st
Skjutregel 1002 st
Handtag svart 80-1241 st

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.