Tak Över Uterum 3500X4000

Oavsett om skärmtaket placeras i anslutning till ytterdörr eller altan ska det anpassas till husets utformning och färgsättning. Komplettera gärna skärmtaket vid entrén med ett litet trädäck, i ett eller flera trapplan. Det tillför huset en trevlig byggnadsdetalj.

VARAANTAL
Gjutrör 150mm 1200mm3 m
Armeringsstål 166 m
Stolpsko 97x973 st
Grovbetong135 kg
Impregnerad regel 45x195 C148 m
Impregnerad regel 45x9520 m
Impregnerad panel 22x9533 m
Regel 45x220 C2420 m
Regel 45x70 C1431 m
Ytterpanel 21-22x1458 m
Vindskivebeslag 125 Svart8 m
Hängränna svart 125 mm5 m
Ränngavel svart, universell 125 mm2 st
Rännkrok svart, kort 125 mm8 st
Stuprör svart 90 mm2 m
Rörsvep svart, 90 mm2 st
Rörvinkel svart 90 mm2 st
Mellanstycke svart, 1 m 90 mm1 m
Omvikningskupa svart, 125/90 mm1 st
Utkastare svart, 90 mm1 st
Vinkel FZD 90x90x4010 st
Trådspik VFZ 60x2,3200 st
Trådspik VFZ 100x3,430 st
Trådspik VFZ 75x2,8100 st
Ankarspik ELF 40x4,0250 st
Bleckspik svartlackad 30x2,580 st
Bult delgängad 10x1206 St
Mutter M106 st
Bricka M106 st
Fransk skruv FZV 6x1005 st
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3520 st

Skärmtaket kan antingen göras som ett rakt pulpettak eller som ett delat sadeltak. Om pulpettak väljs bör en hängränna placeras i framkant så att regnvatten leds ut åt sidan. Om sadeltak väljs placeras hängrännor efter sidorna så att regnvatten leds bort från husväggen.

Tak över uterum och entréer får man uppföra utan bygglov om takets yta är högst 15 m2 . För större tak krävs bygglov. Om någon del av taket och planket kommer närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs medgivande från grannen. För plank runt uteplats gäller att det inte får vara högre än 1,8 m och gå ut längre från huset än 3,6 m.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.