Tak Över Uterum 3500X4000

Oavsett om skärmtaket placeras i anslutning till ytterdörr eller altan ska det anpassas till husets utformning och färgsättning. Komplettera gärna skärmtaket vid entrén med ett litet trädäck, i ett eller flera trapplan. Det tillför huset en trevlig byggnadsdetalj.

VARAANTAL
Impregnerad panel 22x95 33 m
Stolpsko 97x97 3 st
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 20 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 20 m
Hängränna 125mm Svart 5 m
Rännkrok 125mm Kort Svart 8 st
Bricka M10 6 st
Mutter M10 6 st
Vindskivebeslag 125 Svart 8 m
Impregnerad regel 45x95 20 m
Impregnerad regel 45x195 C14 8 m
Gjutrör 150mm 1200mm 3 m
Grovbetong 135 kg
Trådspik VFZ 100x3,4 30 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 80 st
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 250 st
Trådspik VFZ 75x2,8 100 st
Räfflad spik 2,3x60 C3 200 st
Glespanel 28x70mm 31 m
Vinkel FZD 90x90x40 10 st
Hörnlist 27x27 obehandlad 2 m
Fransk Träskruv 6,0x100 C3 5 st
Armeringsstål 16 6 m
Rörsvep för Trävägg 90mm Svart 2 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 1 st
Rörvinkel 90mm 70gr Svart 2 st
Utkastare svart, 90 mm 1 st
Mellanstycke 90mm 1m Svart 1 m
Ränngavel 125mm Svart 2 st
Bult delgängad 10x120 6 st
Ytterpanel 21-22x145 Obh 8 m

Skärmtaket kan antingen göras som ett rakt pulpettak eller som ett delat sadeltak. Om pulpettak väljs bör en hängränna placeras i framkant så att regnvatten leds ut åt sidan. Om sadeltak väljs placeras hängrännor efter sidorna så att regnvatten leds bort från husväggen.

Tak över uterum och entréer får man uppföra utan bygglov om takets yta är högst 15 m2 . För större tak krävs bygglov. Om någon del av taket och planket kommer närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs medgivande från grannen. För plank runt uteplats gäller att det inte får vara högre än 1,8 m och gå ut längre från huset än 3,6 m.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.