Trägrind Med Spjälor Katrinelund 1,3X1 M

Grinden är det första en besökare möts av. Tänk på att välja en grind som passar in med ditt hus och övriga snickerier. Du kan välja på att göra en diskret grind eller en välkomnade grind med mycket utsmyckningar. Här har du en enkel byggbeskrivning till en välkomnade grind från mellansverige.

VARAANTAL
Glespanel 28x70mm 3 m
Betongplint 500 3 tum 2 st
Impregnerad stolpe NTR/A 70x70 2 m
Fransk Träskruv 8,0x40 C3 8 st
Träskruv 6,0x100 TFT FZB C1 4 st
Trallskruv 4,2x45 C4 32 st
Ytterpanel 21-22x95 Obh 9 m
Hakgångjärn 50 2 st

Gräv hålen för plintarna. Gör hålen 15-20 cm djupare än plintarna. Vi har använt betongplint med 50 cm längd. Kan behövas mer djupgående plint i norra Sverige eller i lerig mark. Återfyll med dränerade material (stenkross) till du når det djup plinten ska vila på. Sänk ner plinten och återfyll med stenkross runtomkring för att fixera den. En klick betong runt plinten gör infästningen bättre. Plinten kan sticka upp en-två centimeter över markytan.

Såga till grindstolparna efter angivna mått eller anpassa det efter ditt staket. Tänk på att olja in stolparna med impregnerande grundolja. Själv använder vi linolja. Mätta ändträt. I detta exempel användes impregnerat stolpe 70x70, men de kan bytas ut mot bra obehandlat virke i samma dimension. Se till att mäta in stolparna i våg och lod innan du fäster dem med fransk skruv. 

Mät till reglarna för grundstommen för grinden. Här är det viktigt att veta vilket typ av grindlås ni ska använda. De vi använde behöver 55 mm mellan grind och grindstolpe. Jobba med konstruktionen liggande på ett stort snickarbord för att få en bekvämare arbetsställning. Här kan du stämma ut ca 15 mm för tvärslån i de horisontellt liggande reglarna för att få en starkare ärande konstruktion. Tänk på att tvärslån ska gå nerifrån och ut från den sida hakgånjärnen är för att den ska få en bärande effekt. Förborra med en mindre borr för att sedan fästa tvärslån in de tvärgående reglarna med träskruv för utomhusbruk. Olja in virket och ändträt. 

Såga till spjälorna genom att klyva ytterpanelbrädorna 22x95 på bredden. Detta gör du lättast i en klyvsåg eller med en sänksåg med skena. Såga till spetsarna i topp för avrinningen. Här kan du givetvis anpassa bredd och mått efter ditt staket. Till denna konstruktion gick det åt 17 st spjälor som fästes med ca 30 mm mellanrun. Olja in virket och ändträt. Fäst med en skruv. Kan behövas förborras. Måla grinden nu så är det lättare att komma åt på alla ställen. Låt torka!

Sätt fast hakgångjärnen. Vi valde att sätta dem på framsidan för att öppna grinden utåt. Går även att fästa dem på baksidan om du vill ha en inåtgående grind. Fäst grindlåset på plats och njut av din grind.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.