Tralldäck Rund Pool

Detta är ett pooldäck vi byggt hemma till vår runda pool. Vi har valt att till hela poolområdet blanda ett flertal material. Betongplattor, tralldäck och gruspartier. Tralldäcket närmast poolen når man direkt från huset och från tomten ville vi ha en känsla av att man gick ut på en brygga för att nå poolen. Trädäcket runt poolen är ca 18 cm högt. En ganska lagom steghöjd. Givetvis kan man göra olika varianter av detta däck och de som gör ett riktigt bra underarbete kring poolen kan välja att använda betongplattor istället för plintar.

VARAANTAL
Ytterpanel 28x120 obh 64 m
Trallskruv 4,2x41 A4 1500 st
Träskruv 6,0x100 TFT FZB C1 100 st
Grovbetong 1120 kg
Trall impregnerad NTR AB 28x120 G4-3 450 m
Impregnerad regel 45x145 150 m

Grund med betongplintar

Pooldäckets bärlinor vilar på stolpskor (stolpsko U FZV 73x4mm) fastgjutna i plintar. Börja med att mäta ut pooldäcket i räta vinklar och sätt upp hjälppinnar i hörn och spänn upp ett murarsnöre mellan dem. Mät ut var plintarna ska gjutas. Till vår bärlina, som har dimensionen 45x145, har vi valt ca cc 180 cm i bärlinans riktning. Börja att gräva ut hålen för plintarna (64 st gjorde vi till detta pooldäck, så det blir lite att gräva och gjuta) Här krävdes absolut en betongblandare. Jag delade våra gjutrör med såg så att de blev ca 50 cm höga. 

Gräv ett hål ca 50 cm djupt och 50 cm i diameter, jordig och lös mark kräver större hål. Kolla också hur djupt du bör göra plintarna, beroenden på var du bor i Sverige. Blir gjutrören långa kräver det att du petar i en bit armeringsjärn för att betongen inte senare ska spricka. Fyll på med lite dränerande grus i botten. Markisolering kan ibland behövas. Ställ i och rikta in gjutröret. Fyll på med lite grus runt om så att det står stadigt. Blanda och slå i grovbetongen i röret. Jobba med en bräda upp och ner i bongblandningen för att få bort all eventuell luft. Placera plintjärnen eller stolpskorna i betongen. Var noga med att få brädorna i våg.

Vi fäste en kloss, av virket 45 x145, provisoriskt i varje stolpsko för att vara säkra att alla satt i våg. Vi förberedde det så att tralldäcket ska sticka ut 1,5 cm ovanför poolkanten. Lägg brädor tvärsöver hålet så att de inte sjunker ner. Stadga beslagen så att de hamnar lodätt. Låt betongen brinna i två dygn. Det är lättare att köpa färdiga plint och och också plint med justerbara stolpskor, men vem vil göra det lätt. 

Försök att få plintarna, som ska vara närmast poolen, så nära poolkanten det går. Detta för att slippa trampolineffekt när man hoppar i poolen. Se till också att få till det bra runt skimmern så att det blir stadig och bra. 

Ramverk

Såga till och placera ut bärlinorna (Impr. regel NTR AB 45x145) i ramverket. Gersåga gärna de yttre hörnen på altankonstruktionen för att slippa ha ändträ utåt och att det blir snyggare. Vägav reglarna noga med ett långt vattenpass. Använd eventuellt distansbrickor för att förbättra inpassningen av bärlinorna. Fäst bärlinorna i stolpskorna med två franska skruvar i varje stolpsko (eller fyra ankarskruvar alternativt ankarspik). 

När du fäster bärlinorna med varandra använder du Träskruv för utomhus (ca 100 mm lång) med en korrosionsbeständighet i minst C3-klass. Vi fäste en stödregel (bärlinan) mot husväggen.  Är husväggen av trä använd fransk skruv eller i vårt fall fasadplugg (om det är puts/tegelfasad) mot husgrunden. Är det fasad med puts/tegelsten, fäst även en remsa underlags-/takpapp på den sida som vilar mot fasaden. 

Det blir lite trixigt med bärlinorna som ska gå runt närmast poolkanten. Det lättaste är att lägga upp regel på de redan uppfästa reglaarna som ligger i cc 60 cm och därefter marker hur mycket du bör såga vinklarna. Färst dem sedan med minst två Träskruv för utomhus (ca 100 mm lång) på båda fästsidor. Kom ihåg att mäta ut var poolstegen ska sitta, så att du kan förstärka under med ett par bärlinor. Dett för att det ska bli stabilare och att du kan fästa poolstegen ordentligt.

Vi har på vårt pooldäck, på den ena sidan, en smal halvbåge däck som blev ca 50 cm ut från poolkanten. Här gjorde vi bärlinorna som ligger på cc 60 på ca 40-45cm långa och mellan dem två bärliner för att kunna fästa trallen ordentligt. Se skiss. Gör även en stabil ram runt skimmern. Ska belysning finnas på eller runt pooldäcket är det dags att förbereda eldragningar nu (tänk på att låta en behörig tekniker göra detta).

Trallen

Starta sedan att skruva fast trallen (NTR AB 28x120). Mät grovt och låt 10-15 cm av trallen sticka ut över kanten på tralldäcket. Ska trallen skarvas, görs detta över bärlinorna. Förborra trallen innan du skruvar nära ändträt för att undvika att det spricker. När tralldäcket är färdigskruvat, så sågar du ut de utstående trallbrädorna i ett svep med cirkelsåg på skena för att få ett rakt sågsnitt. Låt trallen sticka ut ca 15 mm eller som du vill ha det. Såga också ett runt kantsnitt för poolkanten. Detta är lite trixigt att få till, men mät upp cirkeln noga och skissa upp såglinjen med en penna och såga med en ordentlig sticksåg. Var noga så att du inte punkterar poolduken. Vår trall sticker ut ca 2 cm över poolkanten. 

Lycka till!

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.