Väggpanel Villagatan

Ge ditt rum en lite mer herrgårdskänsla med denna enkla väggpanel. Denna bygger ungefär 100 cm på höjden och ger rummet fina linjer och skuggningar. Vi har räknat på material till ca 1 m golvsockelpanel.

VARAANTAL
Smyglist 8x43-44 Furu Obehandlad1 m
Board Industri 2,5-3x1220x24401 m2
Planhyvlad Furu 21x211 m
Dyckert EFZ 2x5025 st
Foglist 8x43-44 Furu Vit1 m
Golvsockel Allmoge 21x120 Furu Obh1 m
Foglist 8x33 Furu Vit2 m

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.