Växthus/Orangerie Ca 19M2

Bygga växthus är ofta en dröm för de som gillar att odla. Att du även kan njuta av att sitta i växthuset under kalla och regniga sommarkvällar är en lisa för själen. Det finns färdiga varianter att köpa men är man lite kräsen så landar ett stort växthus/orangeri på ca 200 000-250 000 kr. Bygga växthus är inte helt enkelt men bygg så mycket du kan själv och ta hjälp av hantverkare med resten, det blir ändå oftast billigare än att köpa en färdig byggsats.

Här kan du ladda ner byggbeskrivningen i utskriftformat eller för att använda offline i mobil eller surfplatta.
VARAANTAL
Karmskruv Ohärdad 90 mm C1/Zink 30 st
Betongplint 700 3 tum 84 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 18 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 6 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 40 m
Murtegel 250x120x62 Massiv Röd 120 st
Takfotsbeslag 70 Svart 9 m
Träskruv 6,0x100 TFT FZB C1 340 st
Ytterpanel 21-22x120 Obh 14 m
Vinkel FZD 90x90x65 MF 28 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 24 st
Fasadplugg 10x135-140 16 st
Grovbetong 675 kg
Murbruk B 0-3 mm 250 kg
Murbruk B 0-3 mm 30 kg
Vagnsbult 4,6 M8x120 C1 20 st
Glespanel 28x70mm 60 m

Grunden

Betongsulan
Starta med är att gräva ut för grundgjutningen. Först mäts grunden upp och ett murarsnöre sätts upp för att hålla koll på grunden. Det viktiga, förutom att sidorna ska bil raka, är att hörnen blir rätvinkliga. Måtta upp med snöre där den tänkta yttersidan på tegelmuren ska vara. Grundmursplattan ska ju bli lika stor på bägge sidorna av teglet. Lecablocken är ju lite bredare än teglet så jag tänkte att det får linjera i ytterkant på teglet, så det ser fint ut från utsidan och att inget regnvatten sipprar ner mellan teglet och lecablocken. Grävde för hand, med lite hjälp av vänner, ett ca 60 cm brett och 60 cm djupt dike runt de tänkta sidorna. På något ställe dök jag på berg (rejäl bumling) 25 cm ner i marken. Bumlingen fick vara kvar och jag gjöt över den..

Eftersom vår tomt är belägen på en rullstensås och i sig är självdränerande, så hoppade jag över att lägga några dräneringsrör i ytterkant på grundkonstruktionen. Detta kan vara bra om marken är belägen på jordig mark, eller om det ligger i en sänka, sluttning eller liknade. Detta för att förhindra att vatten letar sig in i grundkonstruktionen och fryser. Kan ge sättningar i grunden. 10 till 15 cm av diket återfylldes med utgallrad sten. På stenlagret las ett 10 cm lager lecakulor, som jag köpt på 50 liters storsäck. Lecakulorna har en bra isolerade effekt som hjälper till och förhindrar att inget eventuellt vatten fryser under konstruktionen. Ovanpå det började jag att bygga själva formen. Använde gamla bräder, ca 12 cm höga. Formen gjordes ca 50 cm bred. Viktigt att formen blir stabil och att inte betongen rinner ut. Formsidorna penslades med formolja. Se mer detaljer av gjutningen och murningen av lecablocken här Gjuta enkel grundsula 

Tegla
Tegelmuren ska enligt min ritning muras i fyra skift. De ska muras omlott så att de låser varandra. Jag murade dem så att de låg i liv med lecablockens ytterkant. Jag murade tegel med Murbruk C och glöm inte förvattning, hela tiden jobba med vattenpasset och riktsnöret. Det är roligt att tegla, som att bygga med ett jättestort lego. Det kanske inte går lika fort som om ett murarproffs hade gjort det, men du klarar det själv om du bara är lite noggrann.

Stoppa ner tegelstenen i en vattenfylld hink innan du fäster murbruk. När stenen nästan slutat bubbla tar du upp den. Teglet drar åt sig vatten och skulle du inte blötlägga den så tar den vatten ur murbruket för fort. Lägg upp en rejäl klick att fästa ner stenen i och sätt en klick på stenens ena sida. Tryck ner stenen och jucka den lätt på plats snabbt, använd handtagsknoppen på mursleven att dunka fast den med (en gummiklubba använde jag). Rucka den inte sen. Gör du det får du en svagare fästning och det är bättre att ta bort den och börja om. Ta bort överflödigt bruk som tränger ut ur fogsidorna. Jag gjorde ca 1 cm breda fogar. Jämna sedan till själva murfogen, slarvar du med det får en oestetisk murning. 

Syllen
Syllen består av regel 45 x 120 i hållfasthet C24. Kanske lite onödigt, men vi valde att genomgående ha C24 virke i konstruktionen. Jag har även, på alla trähörn som vätter inåt i växthuset, fräst med ett profilstål så att det blir dekorativa hörn. Det handlar bara om en estetisk funktion, men blir väldigt snyggt i totalupplevelsen. Jag lägger ut syllpapp mellan syllen och tegelt. Syllregeln placeras liggandes
i lodlinje med teglets ytterkant. Fäst syllen med spikplugg jag använde (xxx). Förborra hålet med en slagborr. Desto bättre maskin, desto lättare blir jobbet. Jag satte en plugg på varje syllregel med ett cc mått på ca 1 m. Allt virke på hela växthuset är som nämdes tidigare med frästa synliga innerhörn och efter det en grundlig strykning med linolja. Efter det har jag målat tre gånger med vit linoljefärg. Ville inte ha några moderna färgtyper på detta bygge och inbillar mig att linojan står bättre emot det fuktiga inomhusklimatet. Alla avgör ju själva för linoljemålning tar längre tid. 

På syllen placerarade jag en droppnäseplåt. Går givetvis att ringa en plåtslagare för att fixa detta (mIn hade inte tid - för litet jobb), men jag löste detta genom att använda mig av ett par stycken vita takfotsbeslag 69X109X2000 mm. Hörnet fixade jag genom några klipp på Fäste dem i syllen med att spika några Bleckspik vitlackad 30x2,5 på ca cc 50 cm. 

Väggstomme
Nu är det dags att resa stommen. Hela växthuset har utgått från de fönster vi har tänkt att använda. Pelarna är därför anpassade så att fönsterkarmarna och dörren ska få plats. Läs mer om karmarna här. Huvudpelarna (fig. A och B) kan du göra av hyvlat virke 120x120, men då gäller det att du hittar tätvuxen furu för att det inte ska ha för många synliga sprickor. Jag valde att konstruera egna pelarna av 2st 120x45 C24 och mellan den en ytterpanelbräda 22x120. Innan jag mäter ut pelarna på virket fräser jag alla ytterhörn med överhandsfräsen. Limmar ihop pelarna med trälim för utomhusbruk, sätter några tvingar och skruvar ihop det med träskruvar för utomhusbruk från varje håll (fig. E). Mäter ut och sågar ur för hammarband plus för infästningen för takstolarna. Mät noga! Mellanpelarna (fig. C och D) görs av en regel 45 x 120 C24 och här tar du också ut för hammarband och stödregeln som löper efter tegelmurens långsida.

Mät ut och sätt upp stödregeln på tegelväggens långsida. Borra hål och använd spikplugg xxx. Använd fyra-fem spikplugg. Regeln (45 x 120 C24) är förmålad med linoljefärg och jag fäster sedan en remsa syllpapp på baksidan som vilar mot teglet för att förhindra fuktvandring. Ett tips är att fästa syllpappen med en fästpistol. 

Börja nu med att resa pelarna. Pelare vid tegelmuren fästes med spikplug. Fristående pelare fästes med vinkelbeslag med förstärkning på båda sidor om pelaren. Vinkelbeslagen skruvas med Ankarskruv 4,8-5,0x40 eller Ankarspik 40x4,0.

Hammarband

Fäst nu hammarbandet enligt skisserna. Allt virke är som tidigare nämts oljat med linoja. Sedan målat tre gånger med vit linoljefärg. Fäst hammarbandet med minst två skruvar i varje pelare. Fäst även kortlingar av mellan pelarna av 45x120 C24. Tänk på att göra dem i exakt mått. När du kilar ner det mellan pelarna så blir konstruktionen stabilare och ger bra fäste för fönsterkarmen sedan. Tänk på att göra urtag för Vinkelbeslagen på kortlingens undersida i kanterna.

Fäst även stödregeln på murens kortsida. Glöm inte syllpapp på baksidan och du fäster den med ett par spikplugg. 

Takpelare

Nu är det dags att resa pelarna för taknocksregeln. Du skapar pelarna på samma sätt som beskrivits tidigare för pelarna i väggkonstruktionen. Tänk på att göra urtag för hammarband och också för en av pelarna också den under fästregeln mot tegelväggen. Pelararna fästes med minst två stycken träskruv för utomhusbruk i hammarbandet och i stödregeln. Tänk på att vara flera i detta arbete och använd riktiga stegar. Lägg nu upp taknocksregeln. Använder mig av 45 x 220 C24, men här kan man också välja att sätta en limträbalk. Fixera taknoksregel med ett par träskruvar vid de båda pelarna.

Sätt även kortlingar mellan pelarna runt om i hammabandet för att förstärka upp konstruktionen. Gör detta även i fästregeln på tegelmuren.

Takstolarna

Takstolarna består av  konstruktionsvirke i storlek 45 x 170 mm med hållfasthet i minst C24 (till överarmen) och konstruktionsvirke i storlek 45 x 120 mm (till underarmen). Jag fräste givetvis hörnen på takstolarna, som syns underifrån med handöverfräsen. Takvinkeln i denna konstruktion är beräknat till ca 27 grader. Knutpunkterna sammanfogas i nockregeln genom att ömsom skruva rakt genom nockregel och ömsom skråskruva. Gör uttag enligt skiss för hammarband. Förstärk gärna med vinkelbeslag i hammarband på båda sidor om takstolen. Fäst underarmen i takstolarna med minst två träskruvar i varje överarm. Förborra gärna i underarmarnas ytterkanter för att inte träet ska spricka. Måtta in och testa så dina takstolar passar bra. 

Takläkten

Takstolarna ska även ha urtag för "takläkten" som förstärker upp konstruktionen för glaset. Takläkten (34x70) skruvas i urtagen på takstolarnas översida. Fäst även de yttre vindskyddsreglarna 45x120 C24 på takets kortsidor. Även de ska ha urtag för takläkten.

Fönster och dörrar

Vi fäste sedan karmarna i konstruktionen. Vid vissa ställen fyllde vi ut mellanrum med 22x120 mm virke för att minska mellanrummen. Vi skruvade ett par karmskruvar i varje karmsida mot regelkonstruktionen. Växthuset är som tidigare nämts anpassat för de fönster och den dörr vi köpt sedan tidigare.

Glaset och plåtarbeten

Vi tog hjälp av glasmästare för taket och plåtarbeten. Låt dem komma ut och mäta på plats, så inget blir fel. De satte upp 8 st större taksektioner. Vi valde ett armerat klarglas på ca 6 mm tjocklek. De satte även plåtarbetena över taknock, glasskarvar och vindskydd. Vill ni kan ni komplettera med hängrännor och stuprör.

 

 

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.