Byggnadsställning

En byggnadsställning med två höga bockar och några kraftiga plankor är användbar till enplansvillor och fritidshus. Den är praktisk inte bara vid nybyggnad utan även vid renovering och ommålning. En god idé kan vara att grannarna i ett område slår sig ihop och snickrar en byggnadsställning att användas av var och en vid behov.

VARAANTAL
Trall impregnerad NTR AB 28x120 G4-3 9 m
Impregnerad regel 45x120 8 m
Impregnerad regel 45x120 3 m
Trådspik VFZ 75x2,8 50 st

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på denna bock finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.