Carport 5320X6313 Södra Sverige

En helt fristående carport med endast en långvägg och en gavelvägg kan bli ostadig om material och konstruktion är klent tilltagna. Om carporten byggs ihop med hus eller ett litet förråd blir den lite stadigare. För god stadga och varaktighet lönar det sig att inte snåla på dimensionerna. Oavsett om marktäckningen består av betongplattor, natursten eller singel ska markskiktet förberedas så att det är väldränerat och stadigt. Vi har här räknat med en carport med tak av trapetsprofilerad plåt eller av underlagsspont med papptäckning. Taket har 10° lutning. Konstruktionen är dimensionerad för snölaster inom snözon 2,0 enligt Europeisk konstruktionsstandard med gällande EKS. För norra Sverige, där snölasterna är tyngre, krävs takbalkar av konstruktionsvirke 45 x 220 i hållfasthetsklass C24.

VARAANTAL
Takplåt TP 20 svart42 m2
Vindskivebeslag 125 Svart16 m
Gjutrör 200mm 1200mm14 st
Armeringsstål 1618 m
Plintjärn FZV 500x40x824 st
Regel 34x12016 m
Limträbalk 66x3156 m
Regel 45x170 C1410 m
Regel 45x220 C2443 m
Regel 45x95 C1460 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh13 m
Regel 45x120 C14 18 m
Hängränna svart 125 mm12 m
Ränngavel svart, universell 125 mm4 st
Rännkrok svart, kort 125 mm22 st
Rörsvep svart, 90 mm4 st
Rörvinkel svart 90 mm4 st
Omvikningskupa svart, 125/90 mm2 st
Utkastare svart, 90 mm2 st
Mellanstycke svart, 1 m 90 mm2 m
Bult delgängad 8x12024 st
Mutter M824 st
Hålband 20-25x1,030 m
Hålplatta 140x400x2,012 st
Trådspik VFZ 100x3,41250 st
Ankarspik ELF 40x4,0850 st
Fransk skruv FZV 8x10060 st
Farmarskruv svart 4,8x35500 st
Överlappsskruv svart 4,8x20100 st
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3560 st
Panelspik 55x2,81000 st
Trådspik VFZ 75x2,81000 st
Grovbetong1155 kg
Stuprör svart 90 mm4 m
Regel 45x95 C1440 m
Regel 45x120 C14 45 m
Ytterpanel 21-22x145163 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh160 m

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Carporten finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.