Carport 5320X6313 Södra Sverige

En helt fristående carport med endast en långvägg och en gavelvägg kan bli ostadig om material och konstruktion är klent tilltagna. Om carporten byggs ihop med hus eller ett litet förråd blir den lite stadigare. För god stadga och varaktighet lönar det sig att inte snåla på dimensionerna. Oavsett om marktäckningen består av betongplattor, natursten eller singel ska markskiktet förberedas så att det är väldränerat och stadigt. Vi har här räknat med en carport med tak av trapetsprofilerad plåt eller av underlagsspont med papptäckning. Taket har 10° lutning. Konstruktionen är dimensionerad för snölaster inom snözon 2,0 enligt Europeisk konstruktionsstandard med gällande EKS. För norra Sverige, där snölasterna är tyngre, krävs takbalkar av konstruktionsvirke 45 x 220 i hållfasthetsklass C24.

VARAANTAL
Regel 45x170 C14 10 m
Regel 45x120 C14 18 m
Regel 45x95 C14 60 m
Regel 45x120 C14 45 m
Regel 45x95 C14 40 m
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 850 st
Trådspik VFZ 100x3,4 1250 st
Trådspik VFZ 75x2,8 1000 st
Gjutrör 200mm 1200mm 14 st
Fransk Träskruv 8x100 C3 60 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 500 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 100 st
Grovbetong 1155 kg
Hörnlist 27x27 obehandlad 4 m
Armeringsstål 16 18 m
Rännkrok svart, kort 125 mm 22 st
Mellanstycke svart, 1 m 90 mm 2 m
Ränngavel svart, universell 125 mm 4 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 2 st
Rörsvep svart, 90 mm 4 st
Utkastare svart, 90 mm 2 st
Rörvinkel Svart 90 mm 4 st
Slätspont 28x95 24 m
Hålplatta 140x400x2,0 12 st
Hålband 20x1,0 30 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 13 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 160 m
Hålplatta 40x160x2,0 6 st
Ytterpanel 21-22x145 Obh 163 m
Panelspik 55x2,8 1000 st
Regel 34x120 16 m
Bult delgängad 8x120 24 st
Takplåt TP 20 svart 42 m2
Mutter M8 24 st
Vindskivebeslag 125 Svart 16 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 43 m
Hängränna svart 125 mm 12 m
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 60 st

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Carporten finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.