Carport 7120X3213 Norra Sverige

En helt fristående carport med endast en långvägg och en gavelvägg kan bli ostadig om material och konstruktion är klent tilltagna. Om carporten byggs ihop med hus eller ett litet förråd blir den lite stadigare. För god stadga och varaktighet lönar det sig att inte snåla på dimensionerna. Oavsett om marktäckningen består av betongplattor, natursten eller singel ska markskiktet förberedas så att det är väldränerat och stadigt. Vi har här räknat med en carport med tak av trapetsprofilerad plåt eller av underlagsspont med papptäckning. Taket har 10° lutning. Konstruktionen är dimensionerad för snölaster inom snözon 2,0 enligt Europeisk konstruktionsstandard med gällande EKS. För norra Sverige, där snölasterna är tyngre, krävs takbalkar av konstruktionsvirke 45 x 220 i hållfasthetsklass C24.

VARAANTAL
Takplåt TP 20 svart32 m2
Gjutrör 200mm 1200mm12 st
Regel 45x170 C1414 m
Armeringsstål 1612 m
Grovbetong965 kg
Plintjärn FZV 500x40x820 st
Regel 45x220 C2431 m
Regel 45x95 C1410 m
Regel 45x95 C1412 m
Regel 34x12021 m
Regel 45x95 C1439 m
Regel 34x12024 m
Vindskivebeslag 125 Svart16 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh112 m
Regel 45x120 C14 9 m
Regel 45x120 C14 9 m
Regel 45x120 C14 14 m
Ytterpanel 21-22x145109 m
Utkastare svart, 90 mm1 st
Trådspik VFZ 100x3,41000 st
Ankarspik ELF 40x4,0250 st
Hängränna svart 125 mm8 m
Rännskarv svart, 125 mm1 st
Ränngavel svart, universell 125 mm2 st
Rännkrok svart, kort 125 mm13 st
Stuprör svart 90 mm2 m
Rörsvep svart, 90 mm2 st
Rörvinkel svart 90 mm2 st
Mellanstycke svart, 1 m 90 mm1 m
Omvikningskupa svart, 125/90 mm1 st
Bult delgängad 8x12020 st
Mutter M820 st
Hålband 20-25x1,020 m
Fransk skruv FZV 6x10040 st
Farmarskruv svart 4,8x35500 st
Rännkroksskruv Rostfri 4,8x2530 st
Panelspik 55x2,81000 st
Panelspik 70x2,81000 st
Överlappsskruv svart 4,8x2075 st

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Carporten finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.