Carport 7120X3213 Södra Sverige

En helt fristående carport med endast en långvägg och en gavelvägg kan bli ostadig om material och konstruktion är klent tilltagna. Om carporten byggs ihop med hus eller ett litet förråd blir den lite stadigare. För god stadga och varaktighet lönar det sig att inte snåla på dimensionerna. Oavsett om marktäckningen består av betongplattor, natursten eller singel ska markskiktet förberedas så att det är väldränerat och stadigt. Vi har här räknat med en carport med tak av trapetsprofilerad plåt eller av underlagsspont med papptäckning. Taket har 10° lutning. Konstruktionen är dimensionerad för snölaster inom snözon 2,0 enligt Europeisk konstruktionsstandard med gällande EKS. För norra Sverige, där snölasterna är tyngre, krävs takbalkar av konstruktionsvirke 45 x 220 i hållfasthetsklass C24.

VARAANTAL
Ytterpanel 21-22x145 Obh 109 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 112 m
Slätspont 28x95 20 m
Hålband 20x1,0 20 m
Hörnlist 27x27 obehandlad 2 m
Armeringsstål 16 12 m
Rörsvep för Trävägg 90mm Svart 2 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 1 st
Ränngavel 125mm Svart 2 st
Mellanstycke 90mm 1m Svart 1 m
Rörvinkel 90mm 70gr Svart 2 st
Utkastare svart, 90 mm 1 st
Regel 45x170 C14 14 m
Regel 45x120 C14 9 m
Regel 45x120 C14 27 m
Regel 45x95 C14 63 m
Räfflad spik 2,3x60 C3 1000 st
Ankarspik 4,0x40 FZB C1 250 st
Trådspik VFZ 100x3,4 1000 st
Trådspik VFZ 75x2,8 500 st
Fransk Träskruv 8,0x100 C3 40 st
Gjutrör 200mm 1200mm 12 m
Bleckspik vitlackad 30x2,5 500 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 75 st
Grovbetong 965 kg
Regel 34x120 21 m
Regel 34x120 24 m
Vindskivebeslag 125 Svart 16 m
Takplåt TP 20 svart 32 m2
Mutter M8 20 st
Bult delgängad 8x120 20 st
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 30 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 31 m
Hängränna 125mm Svart 8 m
Rännkrok 125mm Kort Svart 13 st
Rännskarv svart, 125 mm 1 st

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Carporten finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.