Carport 7120X6313 Norra Sverige

En helt fristående carport med endast en långvägg och en gavelvägg kan bli ostadig om material och konstruktion är klent tilltagna. Om carporten byggs ihop med hus eller ett litet förråd blir den lite stadigare. För god stadga och varaktighet lönar det sig att inte snåla på dimensionerna. Oavsett om marktäckningen består av betongplattor, natursten eller singel ska markskiktet förberedas så att det är väldränerat och stadigt. Vi har här räknat med en carport med tak av trapetsprofilerad plåt eller av underlagsspont med papptäckning. Taket har 10° lutning. Konstruktionen är dimensionerad för snölaster inom snözon 2,0 enligt Europeisk konstruktionsstandard med gällande EKS. För norra Sverige, där snölasterna är tyngre, krävs takbalkar av konstruktionsvirke 45 x 220 i hållfasthetsklass C24.

VARAANTAL
Hängränna svart 125 mm 16 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 57 m
Vindskivebeslag 125 Svart 16 m
Takplåt TP 20 svart 56 m2
Bult delgängad 8x120 28 st
Mutter M8 28 st
Regel 34x120 19 m
Regel 34x120 42 m
Panelspik 55x2,8 1000 st
Panelspik 70x2,8 1000 st
Ytterpanel 21-22x145 Obh 210 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 195 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 14 m
Hålplatta 140x400x2,0 16 st
Hålband 20x1,0 30 m
Slätspont 28x95 28 m
Rörvinkel Svart 90 mm 4 st
Utkastare svart, 90 mm 2 st
Rörsvep svart, 90 mm 4 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 2 st
Ränngavel svart, universell 125 mm 4 st
Mellanstycke svart, 1 m 90 mm 2 m
Rännkrok svart, kort 125 mm 26 st
Rännskarv svart, 125 mm 2 st
Armeringsstål 16 18 m
Hörnlist 27x27 obehandlad 4 m
Fransk Träskruv 6x100 C3 80 st
Grovbetong 1350 kg
Bleckspik vitlackad 30x2,5 500 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 150 st
Rännkroksskruv Rostfri 4,8x25 100 st
Gjutrör 200mm 1200mm 16 st
Trådspik VFZ 100x3,4 1500 st
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 1250 st
Regel 45x95 C14 18 m
Regel 45x95 C14 18 m
Regel 45x95 C14 78 m
Regel 45x120 C14 18 m
Regel 45x120 C14 25 m
Regel 45x170 C14 14 m
Regel 45x120 C14 9 m
Regel 45x120 C14 4 m
Regel 45x120 C14 4 m

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Carporten finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.