Carport 7120X6313 Norra Sverige

En helt fristående carport med endast en långvägg och en gavelvägg kan bli ostadig om material och konstruktion är klent tilltagna. Om carporten byggs ihop med hus eller ett litet förråd blir den lite stadigare. För god stadga och varaktighet lönar det sig att inte snåla på dimensionerna. Oavsett om marktäckningen består av betongplattor, natursten eller singel ska markskiktet förberedas så att det är väldränerat och stadigt. Vi har här räknat med en carport med tak av trapetsprofilerad plåt eller av underlagsspont med papptäckning. Taket har 10° lutning. Konstruktionen är dimensionerad för snölaster inom snözon 2,0 enligt Europeisk konstruktionsstandard med gällande EKS. För norra Sverige, där snölasterna är tyngre, krävs takbalkar av konstruktionsvirke 45 x 220 i hållfasthetsklass C24.

VARAANTAL
Gjutrör 200mm 1200mm16 st
Armeringsstål 1618 m
Plintjärn FZV 500x40x828 st
Grovbetong1350 kg
Regel 45x95 C1418 m
Regel 45x95 C1418 m
Regel 45x95 C1478 m
Regel 34x12042 m
Rörvinkel svart 90 mm4 st
Regel 34x12019 m
Regel 45x170 C1414 m
Regel 45x220 C2457 m
Mellanstycke svart, 1 m 90 mm2 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh14 m
Takplåt TP 20 svart56 m2
Omvikningskupa svart, 125/90 mm2 st
Vindskivebeslag 125 Svart16 m
Utkastare svart, 90 mm2 st
Regel 45x120 C14 9 m
Regel 45x120 C14 4 m
Regel 45x120 C14 4 m
Bult delgängad 8x12028 st
Regel 45x120 C14 18 m
Regel 45x120 C14 25 m
Ytterpanel 21-22x145210 m
Mutter M828 st
Ytterpanel 21-22x95 Obh195 m
Hängränna svart 125 mm16 m
Rännskarv svart, 125 mm2 st
Hålband 20-25x1,030 m
Ränngavel svart, universell 125 mm4 st
Rännkrok svart, kort 125 mm26 st
Stuprör svart 90 mm4 m
Hålplatta 140x400x2,016 st
Rörsvep svart, 90 mm4 st
Trådspik VFZ 100x3,41500 st
Ankarspik ELF 40x4,01250 st
Fransk skruv FZV 6x10080 st
Farmarskruv svart 4,8x35500 st
Överlappsskruv svart 4,8x20150 st
Rännkroksskruv Rostfri 4,8x25100 st
Panelspik 55x2,81000 st
Panelspik 70x2,81000 st

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning på Carporten finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.