Cykelförråd 2800X2000 Norra Sverige

Planera ditt nya cykelförråd så att det passar in i omgivande bebyggelse och tar tillvara tomtens naturliga förutsättningar. Paneltyp och färgsättning bör anpassas till befintlig bebyggelse. Storleken på förrådet beräknas genom att man räknar med en bredd av 500 för varje cykel, inklusive utfällt fotstöd. Cykelförrådet kombineras ofta med plats för barnvagn eller dylikt. Därför kan det vara bra att bygga ett lite större förråd.

VARAANTAL
Trådspik VFZ 100x3,4 500 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 80 st
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 250 st
Trådspik VFZ 75x2,8 1000 st
Regel 45x95 C14 20 m
Regel 45x95 C14 15 m
Impregnerad regel 45x95 12 m
Impregnerad regel 45x95 9 m
Impregnerad regel 45x95 5 m
Gjutrör 200mm 1200mm 7 st
Grovbetong 580 kg
Rörsvep svart, 90 mm 2 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 1 st
Utkastare svart, 90 mm 1 st
Mellanstycke svart, 1 m 90 mm 1 m
Ränngavel svart, universell 125 mm 2 st
Hörnlist 27x27 obehandlad 2 m
Armeringsstål 16 12 m
Underlagspapp YAP 11 m2
Bult delgängad 10x120 12 St
Cellplast 80 1200x600x100 8 m2
Ytterpanel 21-22x95 Obh 3 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 3 m
Ytterpanel 21-22x145 Obh 25 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh 157 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 115 m
Stolpsko 97x97 6 st
Regel 34x70 4 m
Regel 34x70 21 m
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 20 st
Hängränna svart 125 mm 4 m
Rännkrok svart, kort 125 mm 7 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 15 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 7 m
Pappspik 25x2,8 500 st
Bricka M10 12 st
Panelspik 70x2,8 500 st
Pappspik 20x2,8 200 st
Panelspik 55x2,8 1000 st
Gaffelankare 50x60x320x1,5 10 st
Mutter M10 12 st

Ett helt fristående cykelförråd kan bli ostadigt om material och konstruktion är klent tilltagna. Om cykelförrådet byggs ihop med hus eller ett litet förråd blir det stadigare. För bra stadga och varaktighet lönar det sig att inte snåla på dimensionerna. Oavsett om marktäckningen består av betongplattor, natursten, asfalt eller singel ska markskiktet förberedas så att det är väldränerat och stadigt. 

För detta cykelförråd krävs vid en- eller tvåbostadshus inget bygglov. Observera dock att det på en tomt får finnas flera bygglovsfria komplementbyggnader med en sammanlagd yta av högst 15 m2 och som inte överstiger 3 m i höjd. Om cykelförrå- det placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m fordras medgivande från grannen. Avstånd till gräns mot gata ska alltid vara minst 4,5 m.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning  finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.