Cykelförråd 2800X2000 Södra Sverige

Planera ditt nya cykelförråd så att det passar in i omgivande bebyggelse och tar tillvara tomtens naturliga förutsättningar. Paneltyp och färgsättning bör anpassas till befintlig bebyggelse. Storleken på förrådet beräknas genom att man räknar med en bredd av 500 för varje cykel, inklusive utfällt fotstöd. Cykelförrådet kombineras ofta med plats för barnvagn eller dylikt. Därför kan det vara bra att bygga ett lite större förråd.

VARAANTAL
Vindskivebeslag 125 Svart10 m
Hängränna svart 125 mm4 m
Ränngavel svart, universell 125 mm2 st
Rännkrok svart, kort 125 mm7 st
Takfotsbeslag 70 Svart4 m
Rörsvep svart, 90 mm2 st
Mellanstycke svart, 1 m 90 mm1 m
Omvikningskupa svart, 125/90 mm1 st
Utkastare svart, 90 mm1 st
Regel 45x95 C1415 m
Ytterpanel/spikläkt 34x7021 m
Ytterpanel/spikläkt 34x704 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh157 m
Ytterpanel 21-22x14525 m
Gaffelankare 50x60x320x1,510 st
Trådspik VFZ 75x2,81250 st
Trådspik VFZ 100x3,4500 st
Trådspik VFZ 60x2,31000 st
Ankarspik ELF 40x4,0250 st
Hakgångjärn 504 st
Pappspik 20x2,8200 st
Pappspik 25x2,8500 st
Bleckspik svartlackad 30x2,580 st
Bult delgängad 10x12012 St
Mutter M1012 st
Bricka M1012 st
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3520 st
Grovbetong580 kg
Gjutrör 200mm 1200mm7 st
Armeringsstål 1612 m
Stolpsko 97x976 st
Impregnerad regel 45x955 m
Regel 45x170 C146 m
Regel 45x120 C2415 m
Underlagspapp YAP11 m2
Ytterpanel 21-22x95 Obh3 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh6 m
Trekantsläkt 45-50 mm8 m
Impregnerad regel 45x9521 m
Regel 45x95 C1420 m
Råspont/Ändspont 21-22x95126 m
Stuprör svart 90 mm2 m

Ett helt fristående cykelförråd kan bli ostadigt om material och konstruktion är klent tilltagna. Om cykelförrådet byggs ihop med hus eller ett litet förråd blir det stadigare. För bra stadga och varaktighet lönar det sig att inte snåla på dimensionerna. Oavsett om marktäckningen består av betongplattor, natursten, asfalt eller singel ska markskiktet förberedas så att det är väldränerat och stadigt. 

För detta cykelförråd krävs vid en- eller tvåbostadshus inget bygglov. Observera dock att det på en tomt får finnas flera bygglovsfria komplementbyggnader med en sammanlagd yta av högst 15 m2 och som inte överstiger 3 m i höjd. Om cykelförrå- det placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m fordras medgivande från grannen. Avstånd till gräns mot gata ska alltid vara minst 4,5 m.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.