Cykelförråd 3400X2000 Södra Sverige

Planera ditt nya cykelförråd så att det passar in i omgivande bebyggelse och tar tillvara tomtens naturliga förutsättningar. Paneltyp och färgsättning bör anpassas till befintlig bebyggelse. Storleken på förrådet beräknas genom att man räknar med en bredd av 500 för varje cykel, inklusive utfällt fotstöd. Cykelförrådet kombineras ofta med plats för barnvagn eller dylikt. Därför kan det vara bra att bygga ett lite större förråd.

VARAANTAL
Grovbetong 580 kg
Bleckspik vitlackad 30x2,5 80 st
Gjutrör 200mm 1200mm 7 st
Impregnerad regel 45x95 20 m
Impregnerad regel 45x95 5 m
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 250 st
Trådspik VFZ 100x3,4 600 st
Räfflad spik 2,3x60 C3 1000 st
Trådspik VFZ 75x2,8 1500 st
Regel 45x95 C14 5 m
Armeringsstål 16 12 m
Underlagspapp YAP 11 m2
Hörnlist 27x27 obehandlad 2 m
Omvikningskupa 125/90 Svart 1 st
Rörsvep svart, 90 mm 2 st
Mellanstycke svart, 1 m 90 mm 1 m
Utkastare svart, 90 mm 1 st
Ränngavel svart, universell 125 mm 2 st
Råspont/Ändspont 21-22x95 147 m
Bult delgängad 10x120 12 St
Ytterpanel 21-22x95 Obh 4 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 6 m
Ytterpanel 21-22x145 Obh 26 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh 105 m
Mutter M10 12 st
Vindskivebeslag 125 Svart 10 m
Regel 45x95 C24 10 m
Regel 45x95 C24 12 m
Regel 45x95 C24 6 m
Pappspik 25x2,8 500 st
Bricka M10 12 st
Pappspik 20x2,8 200 st
Gaffelankare 50x60x320x1,5 10 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 8 m
Betongplint 700 3 tum 15 st
Hängränna svart 125 mm 4 m
Rännkrok svart, kort 125 mm 8 st
Hakgångjärn 50 4 st
Stolpsko 97x97 6 st
Regel 34x70 27 m
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 20 st

Ett helt fristående cykelförråd kan bli ostadigt om material och konstruktion är klent tilltagna. Om cykelförrådet byggs ihop med hus eller ett litet förråd blir det stadigare. För bra stadga och varaktighet lönar det sig att inte snåla på dimensionerna. Oavsett om marktäckningen består av betongplattor, natursten, asfalt eller singel ska markskiktet förberedas så att det är väldränerat och stadigt. 

För detta cykelförråd krävs vid en- eller tvåbostadshus inget bygglov. Observera dock att det på en tomt får finnas flera bygglovsfria komplementbyggnader med en sammanlagd yta av högst 15 m2 och som inte överstiger 3 m i höjd. Om cykelförrå- det placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m fordras medgivande från grannen. Avstånd till gräns mot gata ska alltid vara minst 4,5 m.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.