Enkelboden 3332X2660 Norra Sverige

Beskrivningen avser en oisolerad bod utan inredning. Det kan ändå vara klokt att isolera golvet redan från början eftersom det är besvärligt att göra det i efterhand. Däremot kan isolering av väggar och tak vänta. Beställ fönster och dörrar redan på planeringsstadiet. Dörrens mått är 900 x 2 000. Fönstret på gaveln är 1 000 x 1 000. Fönstret på långsidan är 1 000 x 500.

VARAANTAL
Gjutrör 200mm 1200mm 9 st
Grovbetong 430 kg
Gipsskruv Vass spets för Träregel 3,9x30 C1 1000 st
Trådspik VFZ 75x2,8 1250 st
Räfflad spik 2,3x60 C3 500 st
Glespanel 28x70mm 36 m
Glespanel 28x70mm 97 m
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 620 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 100 st
Räfflad dyckert 2,3x60 C3 500 st
Trådspik VFZ 50x2,0 500 st
Trådspik VFZ 125x4,0 32 st
Trådspik VFZ 100x3,4 750 st
Vinkel FZD 90x90x65 UF 14 st
Hörnlist 27x27 obehandlad 4 m
Underlagspapp YAP 22 m2
Armeringsstål 16 6 m
Ränngavel svart, universell 125 mm 4 st
Utkastare svart, 90 mm 2 st
Rörsvep svart, 90 mm 4 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 2 st
Rörvinkel Svart 90 mm 4 st
Ytterpanel 21-22x95 Obh 4 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh 35 m
Cellplast 80 1200x600x100 8 m2
Bult delgängad 10x100 16 St
Vinkel FZD 105x105x90 MF 15 st
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x45 42 m
Ytterpanel 21-22x145 Obh 172 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 342 m
Regel 45x145 C24 7 m
Regel 45x145 C24 21 m
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 20 st
Impregnerad panel 22x95 32 m
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm 2 st
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 40 st
Plintjärn FZV 400x40x5 8 st
Hålplatta 80x220x2,0 14 st
Hålplatta 80x240x2,0 28 st
Rännkrok svart, kort 125 mm 14 st
Hängränna svart 125 mm 8 m
Panelspik 55x2,8 1000 st
Panelspik 70x2,8 750 st
Formregel/Byggregel 45x45 6 m
Formregel/Byggregel 45x45 8 m
Formregel/Byggregel 45x70 4 m
Formregel/Byggregel 45x70 5 m
Pappspik 20x2,8 1000 st
Pappspik 25x2,8 500 st
Bricka M10 16 st
Regel 45x195 C24 28 m
Regel 45x195 C24 10 m
Takfotsbeslag 70 Svart 8 m
Mutter M10 16 st

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.