Enkelboden 3332X2660 Södra Sverige

Beskrivningen avser en oisolerad bod utan inredning. Det kan ändå vara klokt att isolera golvet redan från början eftersom det är besvärligt att göra det i efterhand. Däremot kan isolering av väggar och tak vänta. Beställ fönster och dörrar redan på planeringsstadiet. Dörrens mått är 900 x 2 000. Fönstret på gaveln är 1 000 x 1 000. Fönstret på långsidan är 1 000 x 500.

VARAANTAL
Gjutrör 200mm 1200mm9 st
Armeringsstål 166 m
Plintjärn FZV 400x40x58 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 200 mm15 m2
Regel 45x70 C1483 m
Råspont/Ändspont 21-22x95255 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh7 m
Trekantsläkt 45-50 mm8 m
Underlagspapp YAP23 m2
Hängränna svart 125 mm8 m
Ränngavel svart, universell 125 mm4 st
Rännkrok svart, kort 125 mm14 st
Rörsvep svart, 90 mm4 st
Rörvinkel svart 90 mm4 st
Utkastare svart, 90 mm2 st
Omvikningskupa svart, 125/90 mm2 st
Ytterpanel 21-22x145171 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh14 m
Råspont/Ändspont 21-22x9587 m
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x4519 m
Vinkel FZD 90x90x65 UF8 st
Hålplatta 80x220x2,08 st
Hålplatta 100x300x2,016 st
Dyckert VFZ 60x2,3500 st
Trådspik VFZ 50x2,0mm500 st
Trådspik VFZ 60x2,31500 st
Trådspik VFZ 75x2,8750 st
Trådspik VFZ 100x3,4750 st
Trådspik VFZ 125x4,032 st
Ankarspik ELF 40x4,0350 st
Pappspik 20x2,81000 st
Pappspik 25x2,8500 st
Bult delgängad 10x10016 St
Mutter M1016 st
Bricka M1016 st
Gipsskruv FZB 3,9x301000 st
Karmskruv 70 mm20 st
Bleckspik svartlackad 30x2,5100 st
Regel 45x145 C247 m
Regel 45x145 C2418 m
Regel 45x195 C2416 m
Regel 45x195 C245 m
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3540 st
Grovbetong430 kg
Ytterpanel 21-22x95 Obh7 m
Stuprör svart 90 mm4 m
Trall impregnerad NTR AB 22x9536 m
Glespanel 28x70mm33 m
Formregel/Byggregel 45x457 m
Formregel/Byggregel 45x458 m
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm2 st

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.