Enkelboden 3332X3060 Södra Sverige

Beskrivningen avser en oisolerad bod utan inredning. Det kan ändå vara klokt att isolera golvet redan från början eftersom det är besvärligt att göra det i efterhand. Däremot kan isolering av väggar och tak vänta. Beställ fönster och dörrar redan på planeringsstadiet. Dörrens mått är 900 x 2 000. Fönstret på gaveln är 1 000 x 1 000. Fönstret på långsidan är 1 000 x 500.

VARAANTAL
Mutter M10 16 st
Regel 45x195 C24 6 m
Regel 45x195 C24 16 m
Bricka M10 16 st
Pappspik 25x2,8 500 st
Pappspik 20x2,8 1000 st
Formregel/Byggregel 45x45 7 m
Formregel/Byggregel 45x45 9 m
Hängränna 125mm Svart 8 m
Rännkrok 125mm Kort Svart 14 st
Hålplatta 80x220x2,0 8 st
Plintjärn FZV 400x40x5 8 st
Mellanstycke 90mm 0,5m Svart 2 m
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 40 st
Impregnerad panel 22x95 43 m
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 20 st
Regel 45x145 C24 7 m
Regel 45x145 C24 21 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 100 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 111 m
Dubbelfasspont 22 x 95 16 m
Ytterpanel 21-22x145 Obh 186 m
Ytterpanel 21-22x145 Obh 9 m
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x45 23 m
Vinkel FZD 105x105x90 MF 15 st
Bult delgängad 10x100 16 st
Cellplast 80 1200x600x100 9 m2
Ytterpanel 21-22x95 Obh 9 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh 14 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh 6 m
Rörvinkel 90mm 70gr Svart 4 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 2 st
Rörsvep för Trävägg 90mm Svart 4 st
Utkastare svart, 90 mm 2 st
Ränngavel 125mm Svart 4 st
Armeringsstål 16 6 m
Underlagspapp YAP 22 m2
Hörnlist 27x27 obehandlad 4 m
Vinkel FZD 90x90x65 UF 8 st
Trådspik VFZ 100x3,4 750 st
Trådspik VFZ 125x4,0 32 st
Trådspik VFZ 50x2,0 500 st
Räfflad dyckert 2,3x60 C3 500 st
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 580 st
Glespanel 28x70mm 39 m
Glespanel 28x70mm 120 m
Räfflad spik 2,3x60 C3 1000 st
Trådspik VFZ 75x2,8 2000 st
Gipsskruv Vass Spets för Träregel 3,9x30 C1 1000 st
Grovbetong 430 kg
Gjutrör 200mm 1200mm 9 st

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.