Enkelboden 3816X3060 Södra Sverige

Beskrivningen avser en oisolerad bod utan inredning. Det kan ändå vara klokt att isolera golvet redan från början eftersom det är besvärligt att göra det i efterhand. Däremot kan isolering av väggar och tak vänta. Beställ fönster och dörrar redan på planeringsstadiet. Dörrens mått är 900 x 2 000. Fönstret på gaveln är 1 000 x 1 000. Fönstret på långsidan är 1 000 x 500.

VARAANTAL
Gjutrör 200mm 1200mm9 st
Armeringsstål 166 m
Plintjärn FZV 400x40x58 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 200 mm15 m2
Regel 45x145 C2424 m
Råspont/Ändspont 21-22x95331 m
Regel 45x195 C2416 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh23 m
Ytterpanel 21-22x145208 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh8 m
Trekantsläkt 45-50 mm9 m
Underlagspapp YAP22 m2
Ränngavel svart, universell 125 mm4 st
Rännkrok svart, kort 125 mm16 st
Rörsvep svart, 90 mm4 st
Rörvinkel svart 90 mm4 st
Omvikningskupa svart, 125/90 mm2 st
Utkastare svart, 90 mm2 st
Råspont/Ändspont 21-22x95115 m
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x4525 m
Glespanel 28x70mm39 m
Vinkel FZD 90x90x65 UF8 st
Hålplatta 80x220x2,039 st
Hålplatta 100x300x2,016 st
Dyckert VFZ 60x2,3500 st
Trådspik VFZ 50x2,0mm500 st
Trådspik VFZ 60x2,31500 st
Trådspik VFZ 75x2,82000 st
Trådspik VFZ 100x3,4750 st
Trådspik VFZ 125x4,032 st
Ankarspik ELF 40x4,0580 st
Pappspik 20x2,81000 st
Pappspik 25x2,8500 st
Bult delgängad 10x10016 St
Mutter M1016 st
Bricka M1016 st
Gipsskruv FZB 3,9x301000 st
Karmskruv 70 mm20 st
Bleckspik svartlackad 30x2,5120 st
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3540 st
Grovbetong430 kg
Formregel/Byggregel 45x458 m
Regel 45x145 C248 m
Stuprör svart 90 mm4 m
Formregel/Byggregel 45x7012 m
Hängränna svart 125 mm10 m
Regel 45x195 C247 m
Formregel/Byggregel 45x459 m
Impregnerad panel 22x9550 m
Takfotsbeslag 70 Svart10 m
Regel 45x70 C14107 m
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm2 st

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.