Enkelboden 4232X3060 Södra Sverige

Beskrivningen avser en oisolerad bod utan inredning. Det kan ändå vara klokt att isolera golvet redan från början eftersom det är besvärligt att göra det i efterhand. Däremot kan isolering av väggar och tak vänta. Beställ fönster och dörrar redan på planeringsstadiet. Dörrens mått är 900 x 2 000. Fönstret på gaveln är 1 000 x 1 000. Fönstret på långsidan är 1 000 x 500.

VARAANTAL
Formregel/Byggregel 45x4510 m
Råspont/Ändspont 21-22x95225 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh9 m
Ytterpanel 21-22x1459 m
Stuprör svart 90 mm5 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh23 m
Regel 45x70 C14116 m
Gjutrör 200mm 1200mm9 st
Armeringsstål 166 m
Plintjärn FZV 400x40x58 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 200 mm15 m2
Regel 45x145 C248 m
Regel 45x145 C2424 m
Råspont/Ändspont 21-22x95130 m
Regel 45x195 C2421 m
Trekantsläkt 45-50 mm9 m
Underlagspapp YAP33 m2
Hängränna svart 125 mm10 m
Ränngavel svart, universell 125 mm4 st
Rännkrok svart, kort 125 mm16 st
Rörsvep svart, 90 mm4 st
Rörvinkel svart 90 mm4 st
Omvikningskupa svart, 125/90 mm2 st
Utkastare svart, 90 mm2 st
Ytterpanel 21-22x145205 m
Trall impregnerad NTR AB 22x9542 m
Råspont/Ändspont 21-22x95129 m
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x4533 m
Glespanel 28x70mm46 m
Vinkel FZD 90x90x65 UF10 st
Hålplatta 80x220x2,010 st
Hålplatta 100x300x2,020 st
Dyckert VFZ 60x2,3500 st
Trådspik VFZ 50x2,0mm500 st
Trådspik VFZ 60x2,31500 st
Trådspik VFZ 75x2,82000 st
Trådspik VFZ 100x3,4750 st
Trådspik VFZ 125x4,032 st
Ankarspik ELF 40x4,0580 st
Pappspik 20x2,81000 st
Pappspik 25x2,8500 st
Bult delgängad 10x10016 St
Mutter M1016 st
Bricka M1016 st
Gipsskruv FZB 3,9x301000 st
Karmskruv 70 mm20 st
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3540 st
Grovbetong430 kg
Formregel/Byggregel 45x458 m
Regel 45x195 C2410 m
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm2 st

Denna byggbeskrivning är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning och möjligheten att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan finns på www.byggbeskrivningar.se

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

 

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.