Enkelstugan 7651X5251 Norra Sverige

Gamla tiders bostadshus var ofta mycket enkla. En av de vanligaste hustyperna i det svenska landskapet var enkelstugan, som omfattade förstuga, storstuga och kammare. Stommen i massivt trävirke ger ett stabilt och gediget hus. Beklädnader på golv, väggar och i tak består också av massivt trä – praktiskt, trivsamt, ekonomiskt och klimatsmart.

VARAANTAL
Slätspont/Råspont ändspont 28x95 403 m
Regel 45x220 C2450 m
Ytterpanel/spikläkt 34x7014 m
Råspont/Ändspont 21-22x95739 m
Regel 45x220 C246 m
Läkt 25x36-38108 m
Läkt 25x36-38184 m
Takpanna Svart, 2-kupig560 st
Nockpanna svart20 st
Fågelband svart17 m
Glidskydd svart ( U-utförande )1 st
Bärläktsteg svart (taksteg)10 st
Ytterpanel 21-22x95 Obh48 m
Formregel/Byggregel 45x45208 m
Trekantsläkt 45-50 mm14 m
Gjutrör 200mm 1200mm18 st
Armeringsstål 1618 m
Plintjärn FZV 400x40x515 st
Grovbetong1440 kg
Regel 45x220 C2490 m
Regel 45x220 C2425 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 200 mm15 m2
Regel 45x70 C14110 m
Underlagspapp YAP90 m2
Regel 45x170 C2459 m
Regel 45x170 C2413 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh16 m
Takfotsbeslag 70 Svart18 m
Hängränna svart 125 mm8 m
Hängränna svart 125 mm10 m
Rännskarv svart, 125 mm2 st
Ränngavel svart, universell 125 mm4 st
Rännkrok svart, kort 125 mm30 st
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3570 st
Regel 45x120 C14 198 m
Stuprör svart 90 mm4 m
Rörsvep svart, 90 mm4 st
Rörvinkel svart 90 mm4 st
Omvikningskupa svart, 125/90 mm2 st
Utkastare svart, 90 mm2 st
Ytterpanel/spikläkt 34x70220 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh23 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh524 m
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x45198 m
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x45269 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh60 m
Ytterpanel 21-22x1459 m
Vinkel FZD 90x90x65 UF8 st
Vinkel FZD 90x90x65 MF28 st
Gaffelankare 50x60x320x1,514 st
Hålplatta 60x200x2,056 st
Hålplatta 100x200x2,014 st
Dyckert VFZ 50x2,01500 st
Dyckert VFZ 60x2,32500 st
Trådspik VFZ 50x2,0mm1500 st
Trådspik VFZ 75x2,84250 st
Trådspik VFZ 100x3,42750 st
Trådspik VFZ 125x4,0200 st
Ankarspik ELF 40x4,02250 st
Pappspik 20x2,81000 st
Bleckspik svartlackad 30x2,5250 st
Fransk skruv FZV 10x12030 st
Gipsskruv FZB 3,9x30500 st
Karmskruv 70 mm40 st
Impregnerad panel 22x954 m
Regel 45x120 C2430 m
Regel 45x95 C1410 m
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm2 st
Regel 45x220 C241 m
Regel 45x120 C2415 m

Grunden till stugan kan göras på olika sätt. Här beskrivs plintgrund med sockelgrindar. Grunden är en av byggets viktigaste delar, och grundläggningsdjupet beror bland annat på markens beskaffenhet. Om marken är tjälfarlig krävs grundläggning till frostfritt djup. Byggnadsnämnden i kommunen kan informera om frostfritt djup i den region du bor i.

Viktigt att komma ihåg när man bygger i trä är att skydda konstruktion och byggnadsmaterial från fukt. Se till att virket inte ligger direkt på marken. Lägg allt virke på pallar och täck med presenning. Låt inte presenningen gå ända ner till marken så att virket kan lufta ordentligt.

En stuga enligt denna beskrivning är bygglovspliktig. Lämna in en ansökan i god tid till kommunens byggnadsnämnd och skicka med en situationsplan som visar stugans placering på tomten.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.