Enkelstugan 7651X5251 Norra Sverige

Gamla tiders bostadshus var ofta mycket enkla. En av de vanligaste hustyperna i det svenska landskapet var enkelstugan, som omfattade förstuga, storstuga och kammare. Stommen i massivt trävirke ger ett stabilt och gediget hus. Beklädnader på golv, väggar och i tak består också av massivt trä – praktiskt, trivsamt, ekonomiskt och klimatsmart.

VARAANTAL
Betongplint 700 3 tum 30 st
Betongplint 700 3 tum 15 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 50 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 1 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 59 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 13 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 90 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 25 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 6 m
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm 2 st
Plintjärn FZV 400x40x5 15 st
Rännkrok svart, kort 125 mm 30 st
Hängränna svart 125 mm 10 m
Hängränna svart 125 mm 8 m
Regel 34x70 14 m
Regel 34x70 220 m
Impregnerad panel 22x95 4 m
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 70 st
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 40 st
Bärläktsteg svart (taksteg) 10 st
Fågelband svart 17 m
Glidskydd svart ( U-utförande ) 1 st
Pappspik 20x2,8 1000 st
Gaffelankare 50x60x320x1,5 14 st
Formregel/Byggregel 45x45 208 m
Takfotsbeslag 70 Svart 18 m
Rännskarv svart, 125 mm 2 st
Ränngavel svart, universell 125 mm 4 st
Utkastare svart, 90 mm 2 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 2 st
Rörvinkel Svart 90 mm 4 st
Vinkel FZD 90x90x65 MF 28 st
Vinkel FZD 90x90x65 UF 8 st
Hörnlist 27x27 obehandlad 4 m
Armeringsstål 16 18 m
Takpanna Svart, 2-kupig 560 st
Rörsvep svart, 90 mm 4 st
Underlagspapp YAP 90 m2
Nockpanna svart 20 st
Råspont/Ändspont 21-22x95 739 m
Läkt 25x36 108 m
Läkt 25x36 184 m
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x45 198 m
Lockläkt (tegelläkt) 21-22x45 269 m
Vinkel FZD 105x105x90 MF 15 st
Ytterpanel 21-22x170 Obh 524 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 16 m
Slätspont 28x95 403 m
Hålplatta 60x200x2,0 56 st
Hålplatta 100x200x2,0 14 st
Cellplast 80 1200x600x100 14 m2
Ytterpanel 21-22x145 Obh 9 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh 60 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 48 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 23 m
Räfflad dyckert 2,3x60 C3 2500 st
Trådspik VFZ 50x2,0 1500 st
Räfflad dyckert 2,0x50 C3 1500 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 2250 st
Trådspik VFZ 100x3,4 2750 st
Trådspik VFZ 125x4,0 200 st
Trådspik VFZ 75x2,8 4250 st
Glespanel 28x70mm 110 m
Regel 45x120 C14 198 m
Regel 45x95 C14 10 m
Grovbetong 1440 kg
Gipsskruv Vass spets för Träregel 3,9x30 C1 500 st
Gjutrör 200mm 1200mm 18 st
Fransk Träskruv 10x120 C3 30 st

Grunden till stugan kan göras på olika sätt. Här beskrivs plintgrund med sockelgrindar. Grunden är en av byggets viktigaste delar, och grundläggningsdjupet beror bland annat på markens beskaffenhet. Om marken är tjälfarlig krävs grundläggning till frostfritt djup. Byggnadsnämnden i kommunen kan informera om frostfritt djup i den region du bor i.

Viktigt att komma ihåg när man bygger i trä är att skydda konstruktion och byggnadsmaterial från fukt. Se till att virket inte ligger direkt på marken. Lägg allt virke på pallar och täck med presenning. Låt inte presenningen gå ända ner till marken så att virket kan lufta ordentligt.

En stuga enligt denna beskrivning är bygglovspliktig. Lämna in en ansökan i god tid till kommunens byggnadsnämnd och skicka med en situationsplan som visar stugans placering på tomten.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.