Enkelstugan 7651X5251 Södra Sverige

Gamla tiders bostadshus var ofta mycket enkla. En av de vanligaste hustyperna i det svenska landskapet var enkelstugan, som omfattade förstuga, storstuga och kammare. Stommen i massivt trävirke ger ett stabilt och gediget hus. Beklädnader på golv, väggar och i tak består också av massivt trä – praktiskt, trivsamt, ekonomiskt och klimatsmart.

VARAANTAL
Regel 45x220 C2453 m
Regel 45x95 C1410 m
Regel 45x220 C2416 m
Ytterpanel/spikläkt 34x7014 m
Råspont/Ändspont 21-22x95739 m
Regel 45x220 C249 m
Läkt 25x36-38184 m
Stuprör svart 90 mm4 m
Formregel/Byggregel 45x45209 m
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm2 st
Ytterpanel/spikläkt 34x70222 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh22 m
Ytterpanel 21-22x1459 m
Gjutrör 200mm 1200mm18 st
Armeringsstål 1618 m
Plintjärn FZV 400x40x515 st
Regel 45x120 C248 m
Regel 45x120 C14 225 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 200 mm15 m2
Regel 45x70 C14111 m
Regel 45x170 C2412 m
Regel 45x120 C247 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh46 m
Underlagspapp YAP88 m2
Takpanna Svart, 2-kupig560 st
Nockpanna svart24 st
Glidskydd svart ( U-utförande )1 st
Bärläktsteg svart (taksteg)10 st
Trekantsläkt 45-50 mm14 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh296 m
Hängränna svart 125 mm8 m
Hängränna svart 125 mm10 m
Rännskarv svart, 125 mm2 st
Ränngavel svart, universell 125 mm4 st
Rännkrok svart, kort 125 mm30 st
Rörsvep svart, 90 mm4 st
Rörvinkel svart 90 mm4 st
Omvikningskupa svart, 125/90 mm2 st
Utkastare svart, 90 mm2 st
Ytterpanel 21-22x170 Obh204 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh63 m
Råspont/Ändspont 21-22x95104 m
Smyglist 8x21 Obehandlad25 m
Vinkel FZD 90x90x65 UF36 st
Gaffelankare 50x60x320x1,514 st
Hålplatta 60x200x2,056 st
Hålplatta 80x220x2,014 st
Hålplatta 120x240x2,028 st
Dyckert VFZ 50x2,01500 st
Dyckert VFZ 60x2,32500 st
Trådspik VFZ 50x2,0mm2000 st
Trådspik VFZ 75x2,84250 st
Trådspik VFZ 100x3,42500 st
Trådspik VFZ 125x4,0200 st
Ankarspik ELF 40x4,02000 st
Pappspik 20x2,81000 st
Bleckspik svartlackad 30x2,5250 st
Fransk skruv FZV 10x12030 st
Gipsskruv FZB 3,9x30500 st
Karmskruv 70 mm40 st
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3570 st
Grovbetong1440 kg
Impregnerad panel 22x954 m
Regel 45x220 C2480 m
Regel 45x220 C2425 m
Regel 45x170 C2459 m

Grunden till stugan kan göras på olika sätt. Här beskrivs plintgrund med sockelgrindar. Grunden är en av byggets viktigaste delar, och grundläggningsdjupet beror bland annat på markens beskaffenhet. Om marken är tjälfarlig krävs grundläggning till frostfritt djup. Byggnadsnämnden i kommunen kan informera om frostfritt djup i den region du bor i.

Viktigt att komma ihåg när man bygger i trä är att skydda konstruktion och byggnadsmaterial från fukt. Se till att virket inte ligger direkt på marken. Lägg allt virke på pallar och täck med presenning. Låt inte presenningen gå ända ner till marken så att virket kan lufta ordentligt.

En stuga enligt denna beskrivning är bygglovspliktig. Lämna in en ansökan i god tid till kommunens byggnadsnämnd och skicka med en situationsplan som visar stugans placering på tomten.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.