Enkelstugan 8251X6051 Norra Sverige

Gamla tiders bostadshus var ofta mycket enkla. En av de vanligaste hustyperna i det svenska landskapet var enkelstugan, som omfattade förstuga, storstuga och kammare. Stommen i massivt trävirke ger ett stabilt och gediget hus. Beklädnader på golv, väggar och i tak består också av massivt trä – praktiskt, trivsamt, ekonomiskt och klimatsmart.

VARAANTAL
Gipsskruv Vass Spets för Träregel 3,9x30 C1 500 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Grovbetong 1440 kg
Fransk Träskruv 10,0x120 C3 30 st
Gjutrör 200mm 1200mm 18 m
Regel 45x95 C14 21 m
Regel 45x120 C14 259 m
Glespanel 28x70mm 137 m
Trådspik VFZ 75x2,8 6000 st
Trådspik VFZ 100x3,4 2750 st
Ankarspik 4,0x40 FZB C1 3750 st
Räfflad dyckert 2,0x50 C3 2000 st
Trådspik VFZ 50x2,0 3500 st
Räfflad dyckert 2,3x60 C3 2000 st
Ytterpanel 21-22x95 Obh 32 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 25 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 18 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh 63 m
Cellplast 80 1200x600x100 16 m2
Ytterpanel 21-22x145 Obh 9 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 222 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 352 m
Dubbelfasspont 22 x 95 28 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 975 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 882 m
Läkt 25x36 350 m
Vinkel FZD 90x90x65 UF 8 st
Vinkel FZD 105x105x90 MF 15 st
Vinkel FZD 90x90x65 MF 28 st
Hörnlist 27x27 obehandlad 4 m
Underlagspapp 11 m2
Takpanna Svart, 2-kupig 660 st
Nockpanna svart 28 st
Armeringsstål 16 18 m
Utkastare svart, 90 mm 2 st
Ränngavel 125mm Svart 4 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 2 st
Rörsvep för Trävägg 90mm Svart 4 st
Takfotsbeslag 70 Svart 18 m
Formregel/Byggregel 45x45 238 m
Pappspik 20x2,8 1000 st
Glidskydd svart ( U-utförande ) 1 st
Fågelband svart 18 m
Impregnerad panel 22x95 5 m
Bärläktsteg svart (taksteg) 10 st
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 40 st
Mellanstycke 90mm 0,5m Svart 2 m
Plintjärn FZV 400x40x5 15 st
Regel 34x70 31 m
Regel 34x70 260 m
Hängränna 125mm Svart 8 m
Hängränna 125mm Svart 10 m
Rännskarv svart, 125 mm 2 st
Rännkrok 125mm Kort Svart 30 st
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 72 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 12 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 16 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 9 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 86 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 12 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 142 m
Hålplatta 80x220x2,0 112 st
Betongplint 700 3 tum 7 st

Grunden till stugan kan göras på olika sätt. Här beskrivs plintgrund med sockelgrindar. Grunden är en av byggets viktigaste delar, och grundläggningsdjupet beror bland annat på markens beskaffenhet. Om marken är tjälfarlig krävs grundläggning till frostfritt djup. Byggnadsnämnden i kommunen kan informera om frostfritt djup i den region du bor i.

Viktigt att komma ihåg när man bygger i trä är att skydda konstruktion och byggnadsmaterial från fukt. Se till att virket inte ligger direkt på marken. Lägg allt virke på pallar och täck med presenning. Låt inte presenningen gå ända ner till marken så att virket kan lufta ordentligt.

En stuga enligt denna beskrivning är bygglovspliktig. Lämna in en ansökan i god tid till kommunens byggnadsnämnd och skicka med en situationsplan som visar stugans placering på tomten.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.