Enkelstugan 8251X6051 Norra Sverige

Gamla tiders bostadshus var ofta mycket enkla. En av de vanligaste hustyperna i det svenska landskapet var enkelstugan, som omfattade förstuga, storstuga och kammare. Stommen i massivt trävirke ger ett stabilt och gediget hus. Beklädnader på golv, väggar och i tak består också av massivt trä – praktiskt, trivsamt, ekonomiskt och klimatsmart.

VARAANTAL
Gjutrör 200mm 1200mm18 st
Läkt 25x36-38350 m
Takpanna Svart, 2-kupig660 st
Nockpanna svart28 st
Fågelband svart18 m
Glidskydd svart ( U-utförande )1 st
Bärläktsteg svart (taksteg)10 st
Ytterpanel 21-22x95 Obh32 m
Trekantsläkt 45-50 mm16 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh352 m
Hängränna svart 125 mm8 m
Hängränna svart 125 mm10 m
Rännskarv svart, 125 mm2 st
Ränngavel svart, universell 125 mm4 st
Rännkrok svart, kort 125 mm30 st
Rörsvep svart, 90 mm4 st
Omvikningskupa svart, 125/90 mm2 st
Utkastare svart, 90 mm2 st
Ytterpanel 21-22x170 Obh222 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh63 m
Armeringsstål 1618 m
Plintjärn FZV 400x40x515 st
Regel 45x220 C2412 m
Regel 45x220 C24142 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 200 mm15 m2
Regel 45x120 C14 259 m
Regel 45x170 C2472 m
Regel 45x170 C2412 m
Råspont/Ändspont 21-22x95975 m
Regel 45x220 C2486 m
Underlagspapp YAP11 m2
Vinkel FZD 90x90x65 UF8 st
Vinkel FZD 90x90x65 MF28 st
Hålplatta 80x220x2,0112 st
Hålplatta 100x300x2,028 st
Dyckert VFZ 50x2,02000 st
Dyckert VFZ 60x2,32000 st
Trådspik VFZ 50x2,0mm3500 st
Trådspik VFZ 75x2,86000 st
Trådspik VFZ 100x3,42750 st
Ankarspik ELF 40x4,03750 st
Pappspik 20x2,81000 st
Bleckspik svartlackad 30x2,5250 st
Fransk skruv FZV 10x12030 st
Gipsskruv FZB 3,9x30500 st
Karmskruv 70 mm40 st
Rännkroksskruv Rostfri 4,8x2570 st
Grovbetong1440 kg
Regel 45x70 C14137 m
Regel 45x120 C247 m
Stuprör svart 90 mm4 m
Regel 45x95 C1421 m
Råspont/Ändspont 21-22x95882 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh25 m
Takfotsbeslag 70 Svart18 m
Ytterpanel/spikläkt 34x7031 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh18 m
Formregel/Byggregel 45x45238 m
Ytterpanel/spikläkt 34x70260 m
Ytterpanel 21-22x1459 m
Impregnerad panel 22x955 m
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm2 st
Regel 45x220 C2416 m
Regel 45x220 C249 m

Grunden till stugan kan göras på olika sätt. Här beskrivs plintgrund med sockelgrindar. Grunden är en av byggets viktigaste delar, och grundläggningsdjupet beror bland annat på markens beskaffenhet. Om marken är tjälfarlig krävs grundläggning till frostfritt djup. Byggnadsnämnden i kommunen kan informera om frostfritt djup i den region du bor i.

Viktigt att komma ihåg när man bygger i trä är att skydda konstruktion och byggnadsmaterial från fukt. Se till att virket inte ligger direkt på marken. Lägg allt virke på pallar och täck med presenning. Låt inte presenningen gå ända ner till marken så att virket kan lufta ordentligt.

En stuga enligt denna beskrivning är bygglovspliktig. Lämna in en ansökan i god tid till kommunens byggnadsnämnd och skicka med en situationsplan som visar stugans placering på tomten.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.