Enkelstugan 8251X6051 Södra Sverige

Gamla tiders bostadshus var ofta mycket enkla. En av de vanligaste hustyperna i det svenska landskapet var enkelstugan, som omfattade förstuga, storstuga och kammare. Stommen i massivt trävirke ger ett stabilt och gediget hus. Beklädnader på golv, väggar och i tak består också av massivt trä – praktiskt, trivsamt, ekonomiskt och klimatsmart.

VARAANTAL
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 142 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 9 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 16 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 15 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 150 mm 84 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 72 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 120 mm 12 m
Plintjärn FZV 400x40x5 15 st
Rännkrok svart, kort 125 mm 30 st
Hängränna svart 125 mm 8 m
Hängränna svart 125 mm 10 m
Hålplatta 80x220x2,0 56 st
Betongplint 700 3 tum 15 st
Regel 34x70 260 m
Regel 34x70 13 m
Impregnerad panel 22x95 4 m
Rännkroksskruv Svart 4,8x25 70 st
Mellanstycke svart, 0,5m 90 mm 2 st
Karmskruv Ohärdad 70 mm C1/Zink 40 st
Bärläktsteg svart (taksteg) 10 st
Glidskydd svart ( U-utförande ) 1 st
Fågelband svart 18 m
Pappspik 20x2,8 1000 st
Formregel/Byggregel 45x45 238 m
Takfotsbeslag 70 Svart 18 m
Rännskarv svart, 125 mm 2 st
Ränngavel svart, universell 125 mm 4 st
Utkastare svart, 90 mm 2 st
Rörvinkel Svart 90 mm 4 st
Rörsvep svart, 90 mm 4 st
Omvikningskupa 125/90 Svart 2 st
Smyglist 8x21 Obehandlad 25 m
Hörnlist 27x27 obehandlad 4 m
Vinkel FZD 90x90x65 UF 36 st
Takpanna Svart, 2-kupig 660 st
Armeringsstål 16 18 m
Nockpanna svart 28 st
Underlagspapp YAP 88 m2
Läkt 25x36 216 m
Läkt 25x36 134 m
Vinkel FZD 105x105x90 MF 15 st
Ytterpanel 21-22x170 Obh 222 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh 352 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 882 m
Råspont/Ändspont 21-22x95 975 m
Hålplatta 60x200x2,0 84 st
Cellplast 80 1200x600x100 16 m2
Ytterpanel 21-22x145 Obh 9 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh 63 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 25 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 20 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh 33 m
Räfflad dyckert 2,3x60 C3 2000 st
Räfflad dyckert 2,0x50 C3 2000 st
Bleckspik vitlackad 30x2,5 250 st
Ankarspik 40x4,0 FZB C1 3500 st
Trådspik VFZ 125x4,0 200 st
Trådspik VFZ 50x2,0 2500 st
Trådspik VFZ 75x2,8 6000 st
Trådspik VFZ 100x3,4 2750 st
Glespanel 28x70mm 37 m
Glespanel 28x70mm 81 m
Regel 45x120 C14 244 m
Regel 45x95 C14 21 m
Gipsskruv Vass spets för Träregel 3,9x30 C1 500 st
Gjutrör 200mm 1200mm 15 st
Grovbetong 1440 kg
Fransk Träskruv 10x120 C3 30 st

Grunden till stugan kan göras på olika sätt. Här beskrivs plintgrund med sockelgrindar. Grunden är en av byggets viktigaste delar, och grundläggningsdjupet beror bland annat på markens beskaffenhet. Om marken är tjälfarlig krävs grundläggning till frostfritt djup. Byggnadsnämnden i kommunen kan informera om frostfritt djup i den region du bor i.

Viktigt att komma ihåg när man bygger i trä är att skydda konstruktion och byggnadsmaterial från fukt. Se till att virket inte ligger direkt på marken. Lägg allt virke på pallar och täck med presenning. Låt inte presenningen gå ända ner till marken så att virket kan lufta ordentligt.

En stuga enligt denna beskrivning är bygglovspliktig. Lämna in en ansökan i god tid till kommunens byggnadsnämnd och skicka med en situationsplan som visar stugans placering på tomten.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.