Enkelstugan 9951X6051 Södra Sverige

Gamla tiders bostadshus var ofta mycket enkla. En av de vanligaste hustyperna i det svenska landskapet var enkelstugan, som omfattade förstuga, storstuga och kammare. Stommen i massivt trävirke ger ett stabilt och gediget hus. Beklädnader på golv, väggar och i tak består också av massivt trä – praktiskt, trivsamt, ekonomiskt och klimatsmart.

VARAANTAL
Rännskarv svart, 125 mm2 st
Ränngavel svart, universell 125 mm4 st
Rännkrok svart, kort 125 mm38 st
Rörsvep svart, 90 mm4 st
Gjutrör 200mm 1200mm21 st
Armeringsstål 1624 m
Plintjärn FZV 400x40x518 st
Regel 45x220 C2436 m
Regel 45x220 C2430 m
Grundisoleringspapp (syllpapp) 200 mm15 m2
Trall impregnerad NTR AB 28x95 G4-25 m
Råspont/Ändspont 21-22x952258 m
Rörvinkel svart 90 mm4 st
Ytterpanel 21-22x95 Obh46 m
Regel 45x170 C2490 m
Regel 45x170 C2412 m
Regel 45x120 C14 40 m
Regel 45x120 C2415 m
Regel 45x120 C243 m
Regel 45x220 C24142 m
Regel 45x220 C24102 m
Regel 45x220 C1410 m
Underlagspapp YAP112 m2
Takpanna Svart, 2-kupig800 st
Nockpanna svart36 st
Bärläktsteg svart (taksteg)10 st
Ytterpanel 21-22x95 Obh33 m
Trekantsläkt 45-50 mm16 m
Ytterpanel 21-22x170 Obh389 m
Hängränna svart 125 mm12 m
Hängränna svart 125 mm10 m
Omvikningskupa svart, 125/90 mm2 st
Mellanstycke svart, 1 m 90 mm2 m
Utkastare svart, 90 mm2 st
Ytterpanel 21-22x170 Obh225 m
Ytterpanel 21-22x120 Obh84 m
Smyglist 8x21 Obehandlad46 m
Vinkel FZD 90x90x65 UF42 st
Hålplatta 60x200x2,0102 st
Hålplatta 80x220x2,068 st
Dyckert VFZ 50x2,02500 st
Dyckert VFZ 60x2,32500 st
Trådspik VFZ 50x2,0mm3000 st
Trådspik VFZ 75x2,86750 st
Trådspik VFZ 100x3,43000 st
Trådspik VFZ 125x4,0200 st
Ankarspik ELF 40x4,04000 st
Pappspik 20x2,81000 st
Pappspik 25x2,8500 st
Karmskruv 70 mm60 st
Rännkroksskruv svart 4,8x25-3590 st
Grovbetong1730 kg
Stuprör svart 90 mm4 m
Regel 45x120 C245 m
Regel 45x220 C1410 m
Regel 45x95 C1427 m
Läkt 25x36-38259 m
Regel 45x120 C14 252 m
Formregel/Byggregel 45x45272 m
Ytterpanel/spikläkt 34x70277 m
Ytterpanel 21-22x95 Obh9 m
Ytterpanel 21-22x1459 m
Regel 45x70 C14195 m

Grunden till stugan kan göras på olika sätt. Här beskrivs plintgrund med sockelgrindar. Grunden är en av byggets viktigaste delar, och grundläggningsdjupet beror bland annat på markens beskaffenhet. Om marken är tjälfarlig krävs grundläggning till frostfritt djup. Byggnadsnämnden i kommunen kan informera om frostfritt djup i den region du bor i.

Viktigt att komma ihåg när man bygger i trä är att skydda konstruktion och byggnadsmaterial från fukt. Se till att virket inte ligger direkt på marken. Lägg allt virke på pallar och täck med presenning. Låt inte presenningen gå ända ner till marken så att virket kan lufta ordentligt.

En stuga enligt denna beskrivning är bygglovspliktig. Lämna in en ansökan i god tid till kommunens byggnadsnämnd och skicka med en situationsplan som visar stugans placering på tomten.

Denna byggbeskrivningarna är framtagen av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Fullständig byggbeskrivning finns på www.byggbeskrivningar.se. Möjlighet att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Standarder och byggnormer för byggvaror och material ändras kontinuerligt, kontrollera därför alltid med en branschorganisation, sakkunnig eller myndighet innan du påbörjar ditt arbete. Egen hopsättning enligt vald byggbeskrivning sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Byggvarulistan i Sverige AB inte för direkta eller indirekta förluster på grund av konstruktionsfel, spill eller felberäkningar som kan uppkomma i samband med användande av denna byggbeskrivning.